Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Wespendief. Foto: Petteri Hytönen
Wespendief. Foto: Petteri Hytönen

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

ACTUEEL

Eten en drinken doen we allemaal, mens en dier. Wat zou het mooi zijn wanneer we gewoon in een bos voedsel kunnen vinden. Het hoe en wat van een voedselbos is onze eerstvolgende  lezing.              Zie verder onze agenda.

We hopen een positieve bijdrage te  leveren aan de klimaat- en natuurdiscussie door u simpelweg kennis te laten maken met diezelfde natuur. De agenda staat inmiddels vol activiteiten. En er komt nog meer.

Zien we u op tenminste één van onderstaande data ?

Mocht u nog een goed idee hebben voor een lezing of excursie dan horen we dat graag! (Jet Hofstra, 06 51977451 / jethofstra9@gmail.com)


AGENDA.

Activiteiten 2020.

21 januari: Film Leven in het veen.

Impressie van deze avond te lezen bij het nieuws

11 februari: de wespendief en de buizerd.

Dhr. René Riem Vis had veel te vertellen over de wespendief begeleid door prachtige dia's. U  leest er binnenkort meer over.

31 maart: het voedselbos

Wat is dat precies, een voedselbos? Wat kun je ermee doen, hoe ziet dat eruit? Martin Slort vertelt erover in een lezing. Er is op 20 juni a.s. gelegenheid voor een rondleiding in het voedselbos wat Martin is gestart in Oudehorne. Meer informatie vindt u bij de activiteiten                  

16 mei: weidevogelexcursie de Gouden Boaiem

We gaan op excursie naar een eiland tussen Woudsend en Heeg. Daar ligt natuurboerderij de Gouden Boaiem. Meer info vindt u bij de activiteiten. Voor deze excursie dient u zich aan te melden:

via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832, Wietze van der Meulen

6 juni : vlinders

Een excursie met vlinderdeskundige Tom Jager in de Lindevallei.  We gaan 'op jacht' naar de Zilveren Maan en de Grote weerschijnvlinder. Zie verder bij activiteiten

20 juni: voedselbos excursie.

Deze excursie sluit aan bij de lezing van 31 maart. Belangstellenden kunnen naar het voedselbos van Martin Slort voor een rondleiding. Zie verder bij activiteiten

26 juni: nachtzwaluwen

Dit belooft een bijzondere excursie te worden. We organiseren dit samen met IVN Ooststellingwerf.  Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 20. U kunt zich alvast aanmelden: 

via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832, Wietze van der Meulen

In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten georganiseerd.

Over de activiteiten in de tweede helft van 2020 hoort u later meer.

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

Het bestuur heeft regelmatig overleg met de gemeente. Er wordt gesproken over bermbeheer (niet meer klepelen), maaibeheer (minder vaak maaien), bomenlanen (wat is nodig, wat niet) , hoe kan de eikenprocessierups natuurlijk bestreden worden en over energietransitie en zonnevelden. Daarnaast houdt het bestuur zich ook actief bezig met uitvoerende werkzaamheden zoals bv. het project Margje's reed. Wilt u meer weten over de inzet van Geaflecht? 

Op 24 februari a.s. is de algemene ledenvergadering, hét moment om vragen te stellen en voorstellen te doen.

Het jaarverslag2019 t.b.v de algemene ledenvergadering kunt u hier downloaden en lezen.