Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Jordan van der Maas in actie bij de Kraanlanden (zie onze activiteiten)
Jordan van der Maas in actie bij de Kraanlanden (zie onze activiteiten)

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

ACTUEEL

2020, we hebben er zin in ! We hopen een positieve bijdrage te  leveren aan de klimaat- en natuurdiscussie door u simpelweg kennis te laten maken met diezelfde natuur. De agenda ia al gedeeltelijk ingevuld, maar we zijn nog bezig met enkele bijzondere activiteiten. Binnenkort meer nieuws.

Zien we u op tenminste één van onderstaande data ?

Mocht u nog een goed idee hebben voor een lezing of excursie dan horen we dat graag! (Jet Hofstra, 06 51977451 / jethofstra9@gmail.com)


AGENDA.

Activiteiten 2020.

21 januari: Film Leven in het veen.

De film zal worden getoond door de maker Jordan van der Maas, waarbij hij achtergrondinformatie zal geven over de inhoud en het maakproces. Zie activiteiten . Een officiële trailer van de film kunt u hier bekijken

11 februari: de wespendief en de buizerd.

Dhr. René Riem Vis neemt ons mee  in het leven van de wespendief en de buizerd. Hij zal tevens vertellen over onderzoeken die zijn gedaan naar deze roofvogels. Zie activiteiten

medio maart: het voedselbos

Wat is dat precies, een voedselbos? Wat kun je ermee doen, hoe ziet dat eruit? We hopen antwoorden te vinden op deze avond. Verder nieuws volgt nog. 

16 mei: weidevogelexcursie de Gouden Boaiem

We gaan op excursie naar een eiland tussen Woudsend en Heeg. Daar ligt natuurboerderij de Gouden Boaiem. Meer info vindt u bij de activiteiten. Voor deze excursie dient u zich aan te melden:

via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832, Wietze van der Meulen

6 juni : vlinders

Een excursie met vlinderdeskundige Tom Jager in de Lindevallei.  Meer informatie komt later.

In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten georganiseerd.

Over de activiteiten in de tweede helft van 2020 hoort u later meer.

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

Het bestuur heeft regelmatig overleg met de gemeente. Er wordt gesproken over bermbeheer (niet meer klepelen), maaibeheer (minder vaak maaien), bomenlanen (wat is nodig, wat niet) , hoe kan de eikenprocessierups natuurlijk bestreden worden en over energietransitie en zonnevelden. Daarnaast houdt het bestuur zich ook actief bezig met uitvoerende werkzaamheden zoals bv. het project Margje's reed. Wilt u meer weten over de inzet van Geaflecht? Op 24 februari a.s. is de algemene ledenvergadering, hét moment om vragen te stellen en voorstellen te doen.