Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

De paddentrek aan de Poostweg te Beetsterzwaag is weer begonnen.
De paddentrek aan de Poostweg te Beetsterzwaag is weer begonnen.

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

ACTUEEL

Jammer genoeg hebben we onze lezing (31 maart) vanwege het coronavirus moeten schrappen. We hopen natuurlijk dat het hierbij blijft, anders leest u het hier.

Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Er zijn andere manieren om natuurnieuwtjes met elkaar te delen!

Wij roepen u, lid of geen lid, op natuurfoto's en/of waarnemingen uit uw omgeving naar ons te sturen. Wij zorgen ervoor dat deze op de website komen bij de ACTIVITEITEN. De eerste reacties zijn al binnen!

In sommige tuinen gebeuren de mooiste natuurwondertjes, Wat bloeit er bij u als eerste? Welke insecten heeft u al gezien? Nestelen er al vogels? Het kan van alles zijn. Vertel erover! U kunt ook op facebook wetenswaardigheden met ons delen.

Ook onze natuurvrienden uit Bakkeveen e.o. nodigen we uit hieraan mee te doen.

Wij hopen dat u veel positieve en hoopgevende natuurberichten stuurt naar onderstaand mailadres 

Jet Hofstra, 06 51977451 / jethofstra9@gmail.com)

------------------------------------------------------------------------

Enkele stukken genoemd in de rubriek 'Van de bestuurstafel' in Geaflecht van maart 2020 kunt u hieronder downloaden.

Zienswijze ontwerp-Zonneplan

Brief aan de gemeenteraad m.b.t. Drijvend zonnepark op de zandwinplaats te Nij Beets

Zienswijze Bomen beleidsplan Opsterland


AGENDA.

Activiteiten 2020.

21 januari: Film Leven in het veen.

Impressie van deze avond te lezen bij het nieuws

11 februari: de wespendief en de buizerd.

Dhr. RenÚ Riem Vis had veel te vertellen over de wespendief begeleid door prachtige dia's. U  leest er  meer over bij het nieuws

31 maart: het voedselbos GAAT NIET DOOR !! Verplaatst naar 20 juni.

                

16 mei: weidevogelexcursie de Gouden Boaiem

We gaan op excursie naar een eiland tussen Woudsend en Heeg. Daar ligt natuurboerderij de Gouden Boaiem. Meer info vindt u bij de activiteiten.

Voor deze excursie dient u zich aan te melden:via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832, Wietze van der Meulen.

N.B.:In verband met de hoge kosten zijn de bijdragen van leden en niet leden gewijzigd. 

6 juni : vlinders

Een excursie met vlinderdeskundige Tom Jager in de Lindevallei.  We gaan 'op jacht' naar de Zilveren Maan en de Grote weerschijnvlinder. Zie verder bij activiteiten

20 juni: voedselbos excursie en lezing.

Omdat de lezing van 31 maart vervalt, wordt de lezing met deze excursie gecombineerd.  Vooraf aanmelden, dat kan vanaf heden. Zie voor meer informatie bij activiteiten

26 juni: nachtzwaluwen

Dit belooft een bijzondere excursie te worden. We sluiten aan bij de organisator IVN Ooststellingwerf.  Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 20. U kunt zich alvast aanmelden: 

via email: info@dutraco.frl of vaste nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832, Wietze van der Meulen.

In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten georganiseerd.

Over de activiteiten in de tweede helft van 2020 hoort u later meer.

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

De jaarvergadering voor onze leden is weer geweest. Jammer genoeg was de opkomst vrij gering. Dat kan uitgelegd worden als verminderde interesse in een dergelijke samenkomst, of dat de leden veel vertrouwen hebben in de activiteiten van het bestuur. Toch is het boeiend om het jaarverslag van 2019 eens te lezen. U krijgt daarmee ruime informatie over de acties van het bestuur Ún de resultaten!

Het jaarverslag2019 t.b.v de algemene ledenvergadering kunt u hier downloaden en lezen.