Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Regelmatig wordt de Middelste Bonte Specht in de bossen van Beetsterzwaag waargenomen. Foto: Yvonne de Groot
Regelmatig wordt de Middelste Bonte Specht in de bossen van Beetsterzwaag waargenomen. Foto: Yvonne de Groot

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

LENTE !

Hebt u al lentekriebels? Wilt u ook zo graag naar buiten, het veld in, naar nieuwe vogelgebieden, de bossen in of in uw tuin aan het werk? Geniet er van!  In uw tuin kunt u vogels , insecten proberen te lokken . Kijk in het menu eens bij 'natuurvriendelijke tuin', een rubriek boordevol tips.

De activiteiten verplaatsen zich grotendeels naar buiten. Rond Bakkeveen zijn er mooie wandelexcursies gepland (natuurver. Bakkeveen).  In MEI gaan we weidevogels spotten. Er zijn  nog enkel plaatsen vrij, geef u op! Ook in mei: een avond over wilde bijen en een excursie naar de eendenkooi. Echt de moeite waard. Meld u aan, u krijgt er geen spijt van!

 

ACTUEEL

Grutto. (Klik op de foto voor een vergroting)
Grutto. (Klik op de foto voor een vergroting)

Agenda 2019

Voor onze leden, maar ook voor belangstellenden organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten. We kijken daarbij naar de actualiteit,we letten op diversiteit, we houden rekening met tradities én we proberen tegemoet te komen aan de vragen en wensen van de leden. 

 In de activiteiten rubriek kunt u informatie vinden over de lezingen en excursies. De activiteiten van natuurvereniging Bakkeveen staan hierin ook genoemd. 

Ons programma voor  2019 ziet er (tot nu toe) als volgt uit:

22 januari: de steenuil

Een korte impressie van deze avond kunt u lezen bij het nieuws

19 februari: de wolf

In de nieuwsrubriek vindt u een verslag van deze lezing.

19 maart: schedels

Verslag van deze avond bij het nieuws

11 mei: weidevogels

De jaarlijkse excursie naar de boerderij en landerijen van Murk Nijdam te Wommels.

Hier ziet u vanuit de vogelkijkhutten nog het echte, oude weidevogelgebied met vogels.

Aanmelden kan al, wacht niet te lang!!! Max. 20 personen

20 mei: bijen

Samen met Burgerinitiatief: 'op de bres voor de bij' organiseren we deze avond. Japke Wey uit Beetsterzwaag is de initiatiefneemster en stuwende kracht achter dit actuele project (zie ons verenigingsblad). Bijenlector Arjen Strijkstra  zal op 20 mei een lezing houden over hetgeen wij in onze omgeving kunnen doen.

25 mei: de eendenkooi

Een excursie naar de eendenkooi in Nijeholtwolde waar Stoffel Baas ons informeert en rondleidt in de kooi. Vooraf graag aanmelden, dat kan nu al!! Max. 20 personen.

1 juni: flora en fauna in het Wijnjeterperschar

Boswachter Pieter Huisman zal een rondleiding verzorgen.

14 september: nazomerexcursie Delleburen.

Richard de Ree van it Fryske Gea gaat ons vertellen én laten zien wat het effect is van de grote grazers op de flora en fauna in dit gebied.

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

Om u een indruk te geven van hetgeen de vereniging daadwerkelijk doet, publiceren wij zo nu en dan nieuwtjes 'van de bestuurstafel'. 

Biodiversiteit is één van de speerpunten van Geaflecht. We zijn hier daadwerkelijk mee aan het werk gegaan in een project rond Margje's reed, een wandelpad tussen Gorredijk en Lippenhuizen.

In de  nieuws rubriek staat een korte impressie van dit initiatief.