Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Zingende Zwartkop. Foto: Martien Faber
Zingende Zwartkop. Foto: Martien Faber

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

Scholeksters het dak op

Jonge Scholekster (klik op de foto voor een vergroting)
Jonge Scholekster (klik op de foto voor een vergroting)

Ons lid Jeroen Hoekstra houdt al meer dan 10 jaar het wel en wee van een bijzonder scholeksterpaar in de gaten. Zolang al weer broedt dit paar bijna elk jaar op het bedrijfspand waar hij werkt. Ook toen het pand werd gesloopt en herbouwd, van één bouw laag naar drie bouwlagen, wist de scholekster zijn plekje te vinden in het grind op het dak. Zelfs toen het dak werd vol gelegd met zonnepanelen bleef het paar onverstoorbaar een plekje zoeken om te broeden. Ook dit jaar weer. Tijd voor Jeroen om eens wat intensiever contact te leggen met deze luidruchtige maar prachtige vogel. Jeroen plaatste een IP camera in de buurt van het nest en wist prachtige beelden te maken van de vogel op het nest en later het rondscharrelen van de jonge scholeksters.

De beelden kunt u hier  (https://www.youtube.com/watch?v=P1bbUlLb1bk )bekijken.

 

ACTUEEL

Grutto. (Klik op de foto voor een vergroting)
Grutto. (Klik op de foto voor een vergroting)

Geaflecht start na de zomerperiode weer met excursies en lezingen. U kunt ze vinden in de agenda, onderaan deze pagina

We zijn inmiddels bezig een mooi programma te maken voor 2020. Vlinders, een nieuwe bezoek-locatie betreffende weidevogels, en nog veel meer. Mocht u een goed idee hebben voor een lezing of excursie dan horen we dat graag! (Jet Hofstra, 06 51977451 / jethofstra9@gmail.com)

Wij wensen u alvast een fijne, biodiverse, plas-drassige, zoemende en tintelende zomer!

Agenda 2019 

Voor onze leden, maar ook voor belangstellenden organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten. We kijken daarbij naar de actualiteit,we letten op diversiteit, we houden rekening met tradities én we proberen tegemoet te komen aan de vragen en wensen van de leden. 

 In de activiteiten rubriek kunt u informatie vinden over de lezingen en excursies. De activiteiten van natuurvereniging Bakkeveen staan hierin ook genoemd. 

Ons programma voor  2019 ziet er  als volgt uit:

22 januari: de steenuil

Een korte impressie van deze avond kunt u lezen bij het nieuws

19 februari: de wolf

In de nieuwsrubriek vindt u een verslag van deze lezing.

19 maart: schedels

Verslag van deze avond bij het nieuws

11 mei: weidevogels

Een verslag hiervan staat in de rubriek nieuws

20 mei: bijen

Het verslag van deze avond vindt u bij het nieuws

25 mei: de eendenkooi 

De excursie is niet doorgegaan. Er was te weinig belangstelling.

1 juni: flora en fauna in het Wijnjeterperschar

Alvast een korte impressie in het nieuws

5 oktober: vogeltrektelling

Meer informatie volgt.

20 oktober: paddenstoelen excursie

De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

14 september: nazomerexcursie Delleburen.

Richard de Ree van it Fryske Gea gaat ons vertellen én laten zien wat het effect is van de grote grazers op de flora en fauna in dit gebied.

19 november: lezing over o.a. de Das.

Tonnie Sterken gaat aan de hand van filmpjes, dia's en vragen uit het publiek het één en ander vertellen over de das. Een zeer interactieve avond ! Meer informatie volgt later.

22 december : Frisse Friese Natte Neuzen wandeling.

Onze  traditionele eindejaarswandeling, op een verrassende locatie.

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

Om u een indruk te geven van hetgeen de vereniging daadwerkelijk doet, publiceren wij zo nu en dan nieuwtjes 'van de bestuurstafel'. 

Biodiversiteit is één van de speerpunten van Geaflecht. We zijn hier daadwerkelijk mee aan het werk gegaan in een project rond Margje's reed, een wandelpad tussen Gorredijk en Lippenhuizen.

In de  nieuws rubriek staat een korte impressie van dit initiatief.