Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Kraanlanden (klik op de foto voor een groter beeld)
Kraanlanden (klik op de foto voor een groter beeld)

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

ACTUEEL

Nog twee mooie activiteiten dit jaar, waaronder een nieuwe! 

22 december onze verrassende wandeling. Een extraatje is de bomenplantactie aan de Margje's Reed  te Gorredijk op 29 november. Meer info vindt u bij de rubriek activiteiten. Komt u ook?

 Mocht u nog een goed idee hebben voor een lezing of excursie dan horen we dat graag! (Jet Hofstra, 06 51977451 / jethofstra9@gmail.com)

Agenda 2019  (de nieuwe agenda 2020 plaatsen we in begin december) 

 In de activiteiten rubriek kunt u informatie vinden over de lezingen en excursies. De activiteiten van natuurvereniging Bakkeveen staan hierin ook genoemd. 

Ons programma voor  2019 ziet er  als volgt uit:

22 januari: de steenuil

Een korte impressie van deze avond kunt u lezen bij het nieuws

19 februari: de wolf

In de nieuwsrubriek vindt u een verslag van deze lezing.

19 maart: schedels

Verslag van deze avond bij het nieuws

11 mei: weidevogels

Een verslag hiervan staat in de rubriek nieuws

20 mei: bijen

Het verslag van deze avond vindt u bij het nieuws

25 mei: de eendenkooi 

De excursie is niet doorgegaan. Er was te weinig belangstelling.

1 juni: flora en fauna in het Wijnjeterperschar

Een korte impressie in het nieuws

             Zomervakantie.


 14 september: nazomerexcursie Delleburen.

Een zonovergoten dag met enthousiaste deelnemers. Het verslag van deze belevenis kunt u bij het nieuws lezen.

5 oktober: vogeltrektelling

De resultaten en ervaringen kunt u lezen bij het nieuws.

20 oktober: paddenstoelen excursie

Een verslag hiervan staat bij het nieuws

19 november: lezing over de Das en andere in Nederland voorkomende marters.

Binnenkort kunt u het verslag van deze prachtige avond lezen!

29 november: bomenplantdag Margje's reed.

Een middag bomen en struiken planten t.b.v. de biodiversiteit aan de Margje's Reed. Lees verder bij onze activiteiten.

22 december : Frisse Friese Natte Neuzen wandeling.

Kent u onze befaamde eindejaarswandeling, op een verrassende locatie? Onder leiding van Tjeerd Geertsma is het een ervaring die je niet snel vergeet. Nieuwsgierig? Kijk bij de activiteiten voor meer info.

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

Om u een indruk te geven van hetgeen de vereniging daadwerkelijk doet, publiceren wij zo nu en dan nieuwtjes 'van de bestuurstafel'. 

Een onderwerp dit jaar was bv. het duurzaam beheren van de oude laanbomen langs o.a. de Sweachsterwei-Gordyksterwei. Dit resulteerde erin dat de gemeente het beheer van de laanbomen wil bezien in samenhang met verkeersveiligheid. Onze vereniging wordt hierover ook geraadpleegd. Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van onze visie op de zonnepanelenvelden in Opsterland. Het bestuur wil ook graag de leden hierover horen. 

We houden de vinger aan de pols als het gaat om duurzaamheid en de plannen binnen onze gemeente.