Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Vliegenzwam

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

​Nieuw op deze site:

Zaterdag 6 oktober jl. was het weer jaarlijkse trekvogelteldag.

Een kort verslag vindt u bij het nieuws, voor een uitgebreider verhaal over deze dag verwijzen we u naar vogelringstation Menork

 

De activiteitenagenda voor de eerste helft van 2019 is bijna rond. We willen u alvast wijzen op:

-een lezing over de wolf in Nederland

-we gaan dierschedels bekijken

-een lezing over de steenuil

De complete agenda wordt gepubliceerd in het decembernummer van ons verenigingsblad Geaflecht.

Bij activiteiten informeren wij u alvast  over de wolvenlezing!

 

Natuur in Opsterland beter beschermd

Natuur in Opsterland door uitspraak Raad van State beter beschermd tegen gevolgen uitbreiding veehouderij

Ruim baan voor uitbreiding veehouderijen in nieuw bestemmingsplan Buitengebied 

Op 30 juni vorig jaar gaf de gemeenteraad ruim baan aan de veehouders in Opsterland. Ze kregen bijna allemaal een bouwvlak naar hun wens (tot ongeveer anderhalve hectare). En de grotere bedrijven kregen, onder enkele voorwaarden, de mogelijkheid hun bouwvlak te vergroten tot twee of zelfs drie hectare. Zo kunnen ze nog meer nieuwe stallen bijbouwen, om mee te blijven doen in het proces van schaalvergroting. Dit proces kreeg een sterke impuls door de afschaffing van het melkquotum. Veel melkveehouders kwamen in de verleiding meer koeien te gaan houden dan het aantal waaraan ze tot 1 april van dit jaar waren gebonden. Hiervoor moeten ze de ruimte krijgen, vond de gemeenteraad. Meer lezen.... (Worddocument)

 

Nieuwe werkgroep voor amfibieŽn en reptielen

In februari 2014 houdt de WARF als zelfstandige vereniging op te bestaan. WARF staat voor Werk-& studiegroep AmfibieŽn en Reptielen Friesland. Al bijna weer achttien jaar zet de WARF zich in voor bescherming en bestudering van de herptofauna in Friesland. Door de opheffing van de WARF als vereniging zou er enorm veel kennis, inzet van actieve mensen en een prachtige website verloren gaan. Zonde! Omdat we momenteel druk doende zijn om tot meer samenwerking te komen tussen de verschillende natuurclubs in de gemeente Opsterland is ook gekeken of we de WARF hierin konden betrekken. Na veel overleg en een ledenraadpleging van de WARF is besloten dat de WARF voortaan verdergaat als werkgroep binnen Natuurvereniging Geaflecht 
De website van de WARF blijft zo bestaan. De werkgroep behartigd verder de bescherming van de amfibieŽn en reptielen in Friesland.
In de toekomst hopen we deze twee sites nog meer te integreren tot een gezamenlijk kenniscentrum in de vorm van een natuurportaal Opsterland (in oprichting).
Je kunt al vast een kijkje nemen op de website van de WARF en rondzien in de wonderlijke wereld van de reptielen en amfibieŽn.

 

Is predatie de oorzaak van de teloorgang van Grutto en Kievit?

Grutto

 

Er is de laatste tijd veel te doen over onze weidevogels. De aantalen lopen elk jaar flink terug. Is het tij nog te keren? Kunnen we met elkaar nog zorgen dat er ook in de toekomst nog een plekje is voor weidevogels. Willem Bil van Stichting Vogelringstation (VRS) Menork heeft hier uitgebreid studie naar verricht. De uitkomst van zijn onderzoek is duidelijk. Een samenvatting kunt u hier lezen.
Tevens gaat Willem Bil in op de vraag of predatie de oorzaak is van de teloorgang van Grutto en Kievit.

 

Broedzorg bij kevers

Insecten, dat kleine kruipende of vliegende spul. Je loopt er zo gemakkelijk aan voorbij. Toch schuilt er een complete en fascinerende wereld achter deze kleine dieren. Neem nu de Zwarte waterkever. Een algemene soort die wel 5 cm groot kan worden. Hier leest u er alles over.