Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

De keep is momenteel massaal te zien in Nederland. Foto: Tjeerd Geertsma

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

ACTUEEL

Januari steenuilmaand!

Deze maand staat de steenuil bij ons centraal. We hebben een  lezing met dia vertoning (zie agenda) georganiseerd. U kent wellicht dit uiltje van de webcameraserie 'Beleef de Lente' (van vogelbescherming Nederland), waar ze ieder jaar zijn te volgen.De steenuil komt niet veel voor in Friesland. Hoe dat kan? Wie weet krijgen we een antwoord op de lezingavond. Op onze site kunt u diverse artikelen vinden over de steenuil. Kijkt u eens onder artikelen waar bij het onderwerp Vogels stukken staan zoals: de steenuil in Friesland sterk bedreigd, uit 2003 maar nog steeds actueel. Verder: Uilen  en een artikel over Uilen in de winter.

Agenda 2019

Voor onze leden, maar ook voor belangstellenden organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten. We kijken daarbij naar de actualiteit,we letten op diversiteit, we houden rekening met tradities én we proberen tegemoet te komen aan de vragen en wensen van de leden. Onze achterban is zeer divers. De één is enthousiast over alles wat vleugels heeft, de ander is lyrisch bij het zien van een orchidee, er zijn reptielenliefhebbers, kortom: we kunnen alle kanten uit. De website omvat veel achtergrond artikelen, de moeite waard om door te lezen en een grote inspiratiebron.

Het activiteitenprogramma voor de eerste helft van 2019 ziet er als volgt uit:

22 januari: de steenuil

Een dia-lezing over het kleinste uitlje: de steenuil, door Edwin Bruulsema (Steenuilenwerkgroep Drenthe)

19 februari: de wolf

Een dia-lezing over de nieuwkomer in ons land: de wolf. Door Aaldrik Pot, wolvenkenner, natuurschrijver

19 maart: schedels

Lezing/workshop over diverse dierenschedels door Jan Wermink.

11 mei: weidevogels

De jaarlijkse excursie naar de boerderij en landerijen van Murk Nijdam te Wommels.

Hier ziet u vanuit de vogelkijkhutten nog het echte, oude weidevogelgebied met vogels.

25 mei: de eendenkooi

Een excursie naar de eendenkooi in Nijeholtwolde waar Stoffel Baas ons informeert en rondleidt in de kooi.

15 juni: flora en fauna in het Wijnjeterperschar

Boswachter Pieter Huisman zal een rondleiding verzorgen.

In de Activiteiten rubriek leest u uitgebreide informatie en hoe u kunt deelnemen.

Van harte welkom!

 

Van de bestuurstafel.

Om u een indruk te geven van hetgeen de vereniging daadwerkelijk doet, publiceren wij zo nu en dan nieuwtjes 'van de bestuurstafel'. Deze keer gaat het over de kap van zieke essen.

U vindt dit in onze nieuws rubriek