In gesprek met Staatsbosbeheer

donderdag 13 juni, 20.00 uur, in Dúndelle, Mjûmster Wei 16, 9243 SK Bakkeveen.

In gesprek met  Staatsbosbeheer

Naar aanleiding van de voorgenomen kap en de reeds uitgevoerde kapwerkzaamheden door Staatsbosbeheer rond Bakkeveen heeft de Natuerferiening Bakkefean e.o. (NFB) kritiek geuit op Staatbosbeheer (SBB).

Rond de Duurswouder Heide zijn momenteel zeer veel bomen geblest, hetgeen betekent dat zij zullen worden gekapt. Ook in andere bossen rond het dorp is veel gekapt door SBB.

Over de kritiekpunten is door enkele leden van de bomenwerkgroep van NFB en een bestuurslid van Geaflecht een gesprek gevoerd met Staatbosbeheer.

Dennis Benedictus, teamleider Zuidoost Friesland, heeft zich nu bereid verklaard in Bakkeveen te komen praten over de complexiteit van natuurbeheer, onder andere in de bossen rond Bakkeveen.

Er zal alle gelegenheid zijn voor de aanwezigen om met de teamleider in gesprek te gaan.

Claartje SlofstraZomerexcursie Ketlikerschar

zaterdag 29 juni 2019 8.00 uur

Zomerexcursie Ketlikerschar

Dit jaar zal de zomerexcursie gaan naar het prachtige natuurgebied ‘Ketlikerschar’.

Op 29 juni gaan we vroeg op pad naar de Schoterlandseweg 24a te Katlijk, waar we ontvangen zullen worden door een gids van It Fryske Gea in het informatiecentrum aldaar met een kop koffie of thee. Onder zijn leiding zullen we lopend het gebied verkennen. Hij zal ons veel interessants kunnen vertellen en laten zien.

Het gebied ten noorden van de Tsjonger is eind negentiende eeuw aanglegd door de adellijke familie Bieruma Oosting en is sinds 1969 verworven door It Fryske Gea. Hierdoor kon het behouden blijven.

Het terrein is vol afwisseling: dichte bossen, open stukken met grasland of heide, lange statige lanen met oeroude eiken en beuken, natte slenken in lage open gedeelten. De biodiversiteit is er groot. Er loopt een kleine troep damherten. heel verrassend. Schotse Hooglanders zorgen er samen met de reeën en damherten voor dat de open stukken open blijven. Tweemaal per jaar komt een schaapskudde helpen met begrazen.

Voor meer variatie in het landschap heeft It Fryske Gea slenken gegraven. Het natte gebied bracht als verrassing de massale terugkeer van moerashertshooi.

In het dichte sparrenbos leven meerdere dassenfamilies in hun dassenburchten. De nachtdieren laten zich overdag niet zien, maar misschien zien we sporen als haren, keutels of pootafdrukken.

Het belooft een prachtige excursie te worden. Iedereen is welkom.

Zaterdag 29 juni 08.00 uur verzamelen bij de sluis op de Brink van Bakkeveen.

We zullen carpoolen. Wie zelf rechtstreeks wil rijden: 9.00 uur Schoterlandseweg 24a, Katlijk. Nazomerexcursie Delleburen

Zaterdag 14 september 2019

Nazomerexcursie Delleburen

In het programma Vroege Vogels van de VARA stond recentelijk het onderwerp begrazing centraal. Waar vroeger het afplaggen van heide en de inzet van gescheperde schapen (onbewust) voor het beheer van de hei zorgden, begon zo’n 35 jaar geleden de inzet van een veelvoud aan landbouwhuisdieren.

Met runderen als Galloways, Schotse Hooglanders, Limosins, Heck Runderen, Spaanse Saraguesa, Exmoor pony’s en diverse schapenrasssen wordt tegenwoordig, met of zonder herder, in tal van heides, graslanden en bossen in Nederland beheer gevoerd.

Een gebied in onze regio waar dit ook al tientallen jaren plaatsvindt, is de Dellebuurster Heide ten oosten van Oldeberkoop. Daar wij wel benieuwd zijn naar de invloed van tientallen jaren begrazing op de heide en schrale graslanden aldaar, hebben we Richard de Ree van It Fryske Gea bereid gevonden om ons op een excursie mee te nemen. Bent u ook geïnteresseerd in het effect van pony’s, schapen en runderen op de flora en fauna van dit gebied, ga dan met ons mee op stap!

Vanwege beperkte gidsfaciliteiten kunnen er maximaal 20 personen mee. Daarom vragen wij u zich aan te melden mocht u deze boeiende excursie willen meemaken. Wacht u niet te lang, want: vol is vol!

Om 14:00 uur 's middags vertrekken we bij de Skâns. Zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Oldeberkoop rijden kan ook. Bij aanmelding graag aangeven wat u doet.

Tijdstip: aanvang excursie 14:30 vanaf de ingang Oosterwoldseweg (zuidelijke ingang). Gezamenlijk vertrek vanaf de Skâns te Gorredijk om 14:00 uur.

Datum: zaterdag 14 september 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro.

Organisatie: Geaflecht

Aanmelden: Wietze van der Meulen, per email: info@dutraco.frl of per app of telefoon: Mobiel: 06 51559832 of vast: 0513 541725CURSUS UILEN en ROOFVOGELS

16-9 28-9 7-10

CURSUS UILEN en ROOFVOGELS
Welke roofvogel is dit ook weer...?

Natuerferiening Bakkefean e.o organiseert in september a.s. een cursus over uilen en roofvogels die gegeven zal worden door Lydia Barkema uit Sneek.

De data zijn als volgt gepland:

maandag 16-9    roofvogels 

zaterdag 28-9 excursie

maandag 7-10 uilen

De theorieavonden, 16-9 en 7-10 zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur met een korte pauze.

Op 28-9 is de excursie van 10-12 uur.

De kosten voor de de totale cursus zijn 25 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden, inclusief koffie/thee.

Inschrijving is definitief na betaling op bankrekeningnr. :

NL86RABO 0363960937 t.n.v. Natuerferiening Bakkefean, graag vermelden uilen en roofvogelcursus en je naam.

Maximaal aantal deelnemers is 25, heb je belangstelling en wil je meer weten over het wel en wee van uilen en roofvogels, geef je dan gauw op!

Ann Nijland