Lezing over steenuilen

Dinsdag 22 januari 2019

Lezing over steenuilen

STEENUILEN IN FRIESLAND EN DRENTHE

In Gorredijk wordt op dinsdagavond 22 januari 2019 een lezing gehouden die in zijn geheel gewijd is aan steenuilen in Friesland en Drenthe. Tijdens deze 2 uur durende lezing (incl. pauze) neemt Erwin Bruulsema (steenuilencoördinator van Drenthe) u mee naar de wereld van het kleinste uiltje van Nederland met vele mooie plaatjes en praktijkervaringen. U komt toch ook!

Volgens Erwin van de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe gaat het redelijk goed met de steenuilen in Drenthe, maar het kan nog beter. In Friesland is het een heel ander verhaal, daar zijn gelukkig nog steenuilen aanwezig, hoewel het er maar erg weinig zijn. Vrijwilligers van meerdere werkgroepen in Drenthe (en gelukkig ook steeds meer in Friesland) doen hun best om de leefomstandigheden van dit kleine uiltje te verbeteren. De werkzaamheden van de werkgroepen bestaan voornamelijk uit het plaatsen en controleren van nestkasten voor de steenuilen en erfbewoners voorzien van informatie over hoe het erf zo nodig nog efficiënter ingericht kan worden voor de steenuilen en daarmee vele andere erfdieren. Op deze manier wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van steenuilen.

De steenuilen zijn vogels van het kleinschalig landschap en daar is gelukkig steeds meer aandacht voor, maar daardoor wordt goede voorlichting en bescherming steeds belangrijker om de steenuil optimaal te beschermen en te behouden voor Friesland en Drenthe. Hierover en nog meer vertelt Erwin tijdens de lezing. Meer informatie is de vinden op de site www.steenuilenfriesland.nl

Plaats: de Draaier (Voltawerk), Stationsweg 79 te Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 22 januari 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: GeaflechtLezing over de wolf door Aaldrik Pot

19 februari 2019

Lezing over de wolf  door Aaldrik Pot
Wolven in Zweden

Wolf, wat ga je doen?

De titel van deze lezing lijkt een zin uit een sprookje, maar het is vooral een oprechte vraag van wolvendeskundige Aaldrik Pot uit Norg die de terugkeer van de wolf in West-Europa met veel belangstelling volgt. Nederland wordt geregeld opgeschud door een wolf op verkenning en lijken er in Drenthe en op de Veluwe steeds vaker wolven voor langere tijd te blijven hangen.

De vraag is dus niet meer óf de wolf naar Nederland komt, maar of hij ook echt vaste grond aan de voet krijgt. Zijn er in het drukke Nederland voldoende rustige plekken voor een wolvenpaar om jongen groot te brengen? Is er voldoende voedsel? Hoe voorkomen we dat ze zich vooral richten op schapen en ander vee? Moeten we zelf ook vrezen voor de wolf? En zijn wij er eigenlijk wel klaar voor? Deze actuele vragen komen tijdens de lezing van Aaldrik Pot zeker aan bod. Daarnaast zal hij in gaan op de ecologie van de wolf, zijn verspreiding en terugkeer in Europa en op de diverse mythes en legendes rondom dit fascinerende roofdier.

Aaldrik Pot heeft diverse ‘wolvenexpedities’ in Europa ondernomen. De eerste in de jaren negentig in het oosten van Polen waar hij vooral ook geboeid raakte door de zeggingskracht van diersporen. Later zocht hij onder meer op de Luneburgerheide, in de Lausitz en in Scandinavië naar sporen van wolven. Daarbij bleek dat het nog behoorlijk lastig is om ook een wolf te zien te krijgen.

Pot publiceert geregeld over zijn avonturen in het Friesch Dagblad en werkt onder meer als faunaecoloog bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Van zijn hand verscheen in februari het natuurdagboek De onsterfelijke nachtegalen bij Uitgeverij kleine Uil en in de afgelopen maanden werkte hij een boek over het Bargerveen. Op dit moment legt hij samen met René Nauta de laatste hand aan Het Prentenboek, een omvangrijk naslagwerk over pootafdrukken van dieren. 

Plaats:  de Skans, Gorredijk

Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur

Datum: 19 februari 2019

Kosten: niet leden  4 euro, leden 2 euro

Organisatie: GeaflechtLezing over schedels van de schedelspecialist

19 maart 2019

Lezing over schedels van de schedelspecialist

Op dinsdag 19 maart komt Jan Wermink-Vos, beter bekend als de Schedelspecialist, een lezing geven over schedels van diverse dieren. De lezing vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Tijdens de lezing komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals wetgeving, schoonmaken, schedels van zoogdieren en worden de schedels van vogels even kort aangestipt.

De avond begint met een PowerPoint presentatie, maar de meeste tijd wordt besteed aan het bekijken en het puzzelen/uitzoeken welke schedel bij welk dier hoort. Je leert gedurende de avond ondermeer hoe je schedels van zoogdieren kunt herkennen en op naam kunt brengen.

Na afloop is er gelegenheid om eigen meegebrachte schedels te bespreken.

Plaats: de Draaier (voltawerk), Stationsweg 76, Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 19 maart 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: GeaflechtWeidevogelexcursie Wommels

Zaterdag 11 mei 2019

Weidevogelexcursie Wommels

Al vele jaren zijn wij welkom op de boerderij van Murk Nijdam te Wommels. Zijn landerijen herinneren ons aan hoe het er vijftig jaar geleden uit zag: graslanden met veel kruiden en bloemen, een plas-dras gebied, slootjes, hoog gras en niet te vergeten talloze weidevogels. Vanaf de boerderij worden we per boot door een  sloot naar de vogelkijkhutten gevaren. Dit om de vogels zo min mogelijk te storen. Vanuit de kijkhutten kunnen we de vogels goed observeren en fotograferen. Bovendien biedt dhr. Nijdam ons aldaar koffie en koek aan.

Vanwege de ruimte in de boot kunnen er maximaal 20 personen mee. Daarom vragen wij u zich aan te melden mocht u deze prachtige excursie willen meemaken. Wacht u niet te lang, want: vol is vol!

Om 9 uur 's morgens vertrekken we bij de Skâns, zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Wommels rijden kan ook, bij aanmelding graag aangeven wat u doet.

Plaats: Slachte 4, 8731 CJ  Wommels

Tijdstip: 9 uur gezamenlijk vertrek vanaf de Skans te Gorredijk , om 10 uur start in Wommels.

Datum: zaterdag 11 mei 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro.

Organisatie: Geaflecht

Aanmelden: jethofstra9@gmail.com  , tel: 06 51977451

of 0516 462412

                        

​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Zaterdagmorgen 25 mei 2019

​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Via een ingenieus systeem van sloten, schermen en vangpijpen werden vroeger Wilde eenden gevangen voor consumptie. Deze zogenaamde eendenkooien liggen vaak in stille gebieden aan de kust of het rivierengebied. Het zijn vaak kleine parels van natuur in het open landschap. Er hangt vaak een sfeer van rust maar ook een zweem van geheimzinnigheid uit lang vervlogen tijden. Prachtige stukjes natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend.

Op 6 juli 1886 gaf koning Willem III toestemming aan Marten Groen om een eendenkooi te stichten. Op de grens van Nijeholdtwolde en Nijelamer. Meer dan 130 jaar geleden dus. In 2011 is de heer Stoffel Baas eigenaar geworden van deze eendenkooi en geeft sindsdien regelmatig excursie en educatieve lessen voor scholen. Op zaterdag 25 mei 10.00 uur zijn we te gast bij Stoffel Baas. De excursie duurt ongeveer 2 uur en begint met koffie of thee met wat lekkers er bij. Daarna uitleg aan de hand van een kleine tentoonstelling waarna we de eendenkooi gaan bezichtigen. De kosten zijn 7.50 euro p.p.. Te betalen aan de heer Stoffel ter plekke. Zorg a.u.b. voor gepast geld. Omdat er plek is voor maximaal 20 personen is opgave nodig.

Dit kan bij Tjeerd Geertsma via e-mail: of telefonisch: 0638917537 (bij voorkeur in de avonduren)


Vertrek: om 9.00 uur bij de Skâns te Gorredijk richting Nijeholtwolde

Tijd: aanvang excursie 10.00 uur

Datum: zaterdagmorgen 25 mei 2019

Kosten: 7.50 euro ter plekke gepast te betalenlente excursie Wijnjeterper Schar

23 april 2019

lente excursie Wijnjeterper Schar

Een zeer gevarieerd en bijzonder rijk gebied, grenzend aan het beekdal van de Boorne. Het gebied kent bos, open heide, waterplassen en vochtige graslanden waar in de lente veel orchideeën bloeien. Er is nogal wat hoogteverschil in het terrein, het kan nat zijn hier en daar. 

Sinds kort staat het gebied in verbinding met de nieuwe natuur van de Poasen. Een wandeling door de Wijnjeterper Schar is altijd verrassend omdat er zoveel verschillende landschappen dicht bij elkaar te vinden zijn, en omdat het gebied zoveel verschillende planten- vogel- en andere diersoorten kent.

De wandeling start bij de Sluis, Weverswal Bakkeveen, om 19.00 uur. 

De excursie zal worden geleid door Koert Scholten. Plantenexcursie Wijnjeterperschar

Zaterdag 15 juni 2019

Dit gebied is ��n van de natuurkernen in het dal van het Alddjip of Koningsdiep dat in het kader van �Landinrichting Koningsdiep� is ingericht. Deze inrichting is, als bekend, niet zonder slag of stoot gegaan. Even googlen onder deze term haalt snel een artikel in het blad Noorderbreedte van 2005 naar boven met als kop: � De strijd rond het Koningsdiep� . Het heeft wat moeite gekost maar er is hier nu een fraai stuk nieuwe natuur gerealiseerd.

Voor deze dag hebben we Pieter Huisman van Staatsbosbeheer bereid gevonden om ons door het vernieuwde Wijnjeterperschar rond te leiden. Tijdens de excursie zullen de planten van dit gebied centraal staan. We zijn benieuwd wat de ervaringen tot dusver zijn en wat we nog mogen verwachten t.a.v. de verdere ontwikkeling van dit gebied. Medio juni mogen we in ieder geval nog de nodige orchidee�n (zoals de Breedbladige Orchis) verwachten.

Bent u benieuwd naar hoe zich dit gebied ontwikkeld, kom dan om 09.00 uur op de parkeerplaats aan de oostzijde van het gebied (vanaf de parallelweg van de N 381)

Plaats: parkeerplaats oostzijde Wijnjeterperschar

Tijdstip: 09.00 uur

Datum: 15 juni 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: Geaflecht