De toekomst veenweidegebied is de natte landbouw

Donderdag 8 november 2018

De toekomst veenweidegebied is de natte landbouw

Lezing van drs. Jasper van Belle

We lezen allemaal verontrustende berichten over het versneld oxideren van de veenweidegebieden door de lage waterstanden. Deze lage waterstanden zijn onder andere nodig om met grote, zware landbouwmachines het land in te kunnen. Dat is door het telkens zwaarder worden nu ook al een probleem, maar zoals het nu gaat kunnen er later nog zwaardere machines gebruikt worden. Alleen zijn ze dan niet meer nodig, want de onvruchtbare zand- en felslagen hebben wel meer draagvermogen, maar zullen niet veel opleveren. 

Dit klinkt gechargeerd en dat is het hopelijk ook. Wie weet zijn er oplossingen voor. Daarom hebben we drs. Jasper van Belle uitgenodigd om te vertellen wat we in zijn optiek nog kunnen doen om de veenweiden te redden. van Belle is landschapsecoloog en als docent-onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Door ontwatering oxideert het veen waardoor CO2 vrijkomt. Het maaiveld daalt en verdergaande ontwatering is nodig voor de landbouw. De oplossing van dit probleem ziet van Belle in de natte landbouw, bijvoorbeeld riet, veenmosakkers, weiden met lisdodden en misschien wel rijstteelt. Van Belle zal ingaan op deze zogenaamde paludicultuur, waarin met innovatieve technieken natte gronden beheerd kunnen worden en er kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. Het levert mogelijkheden op voor terreinbeheerders, boeren en waterbeheerders.

Plaats: de Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 te Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 8 november 2018

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: GeaflechtFrisse Friese Natte Neuzenwandeling.

Zondagmorgen 23 december 2018

Frisse Friese Natte Neuzenwandeling.
Fitis

Een vooraf uitgezette wandeltocht in één van de prachtige natuurgebieden in de omgeving. Welk natuurgebied? Dit is een verrassing! Maar in ieder geval een wandeltocht zonder pretenties, informeel, om als leden eens gezellig van gedachten te wisselen, kennis te maken en het afgelopen jaar eens onder de loep te nemen. Iedere deelnemer die iets te vertellen heeft over de natuur en de omgeving, wordt vriendelijk verzocht dit vooral in de groep te gooien. Verzamelen om 10.00 uur bij de Skâns te Gorredijk. De wandeling is ongeveer 5 á 6 km door niet al te zwaar terrein. Laarzen aanbevolen. Na afloop van de wandeling schenken we een heerlijke kop warme chocolademelk of glühwein om weer op krachten huiswaarts te keren. Lezing over de wolf door Aaldrik Pot

19 februari 2019

Lezing over de wolf  door Aaldrik Pot
Wolven in Zweden

Wolf, wat ga je doen?

De titel van deze lezing lijkt een zin uit een sprookje, maar het is vooral een oprechte vraag van wolvendeskundige Aaldrik Pot uit Norg die de terugkeer van de wolf in West-Europa met veel belangstelling volgt. Nederland wordt geregeld opgeschud door een wolf op verkenning en lijken er in Drenthe en op de Veluwe steeds vaker wolven voor langere tijd te blijven hangen.

De vraag is dus niet meer óf de wolf naar Nederland komt, maar of hij ook echt vaste grond aan de voet krijgt. Zijn er in het drukke Nederland voldoende rustige plekken voor een wolvenpaar om jongen groot te brengen? Is er voldoende voedsel? Hoe voorkomen we dat ze zich vooral richten op schapen en ander vee? Moeten we zelf ook vrezen voor de wolf? En zijn wij er eigenlijk wel klaar voor? Deze actuele vragen komen tijdens de lezing van Aaldrik Pot zeker aan bod. Daarnaast zal hij in gaan op de ecologie van de wolf, zijn verspreiding en terugkeer in Europa en op de diverse mythes en legendes rondom dit fascinerende roofdier.

Aaldrik Pot heeft diverse ‘wolvenexpedities’ in Europa ondernomen. De eerste in de jaren negentig in het oosten van Polen waar hij vooral ook geboeid raakte door de zeggingskracht van diersporen. Later zocht hij onder meer op de Luneburgerheide, in de Lausitz en in Scandinavië naar sporen van wolven. Daarbij bleek dat het nog behoorlijk lastig is om ook een wolf te zien te krijgen.

Pot publiceert geregeld over zijn avonturen in het Friesch Dagblad en werkt onder meer als faunaecoloog bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Van zijn hand verscheen in februari het natuurdagboek De onsterfelijke nachtegalen bij Uitgeverij kleine Uil en in de afgelopen maanden werkte hij een boek over het Bargerveen. Op dit moment legt hij samen met René Nauta de laatste hand aan Het Prentenboek, een omvangrijk naslagwerk over pootafdrukken van dieren. 

Plaats:  de Skans, Gorredijk

Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur

Datum: 19 februari 2019

Kosten: niet leden  4 euro, leden 2 euro

Organisatie: Geaflecht