2e Voorjaarsexcursie 2018 Allardsoog

dinsdag 24 april 2018 19.00 uur, Brink Bakkeveen

2e Voorjaarsexcursie 2018 Allardsoog
schaapskudde van It Fryske Gea bij Allardsoog

Wandeling vanuit Allardsoog onder leiding van Koert Scholten. Een thuiswedstrijd, maar daarom niet minder interessant.

.

.

.

.

.

Natuerferiening Bakkefean e.o.3e Voorjaarsexcursie 2018 Merskenheide

dinsdag 1 mei 2018, 19.00 uur, Brink Bakkeveen

3e Voorjaarsexcursie 2018 Merskenheide

Wandeling door de Merskenheide onder leiding van Koert Scholten.

Ingeklemd tussen 'cultuurlandschap' een stuk natuur, vrijwel onaangetast sinds eeuwen. Kan het stand houden? 

.

.

.

Natuerferiening Bakkefean e.o.4e Voorjaarsexcursie 2018 Fochteloërveen

dinsdag 8 mei 2018, 19.00 uur, Brink Bakkeveen

4e Voorjaarsexcursie 2018  Fochteloërveen
Vanuit uitkijktoren: Fochteloërveen.

Wandeling langs en om (deel van)  Fochteloërveen, onder leiding van Koert Scholten. 

Een topattractie voor natuurliefhebbers tot ver in Europa.

En dicht bij Bakkeveen... Misschien zien we de Kraanvogels.

.

.

.

Natuerferiening Bakkefean e.o.​Weidevogelexcursie naar Murk Nijdam

Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)

​Weidevogelexcursie naar Murk Nijdam
Kluut

Net als vorig jaar, zijn we ’s ochtends om 10 uur welkom bij weidevogelboer Murk Nijdam, Slachte 4, 8731CJ Wommels. We gaan vijftig jaar terug in de tijd toen het in de weilanden nog leefde van de vele soorten en talrijke weidevogels.

Om de vogels niet te verstoren, worden we per boot naar de schuilhut gebracht, van waaruit we de vogels kunnen bekijken en fotograferen. Om dezelfde reden kunnen er niet meer dan 20 personen mee. Daarom is aanmelding vooraf verplicht, per e-mail op of per telefoon op 0513-464630. Omdat er vorig jaar meer aanmeldingen waren, dan er mee konden, is het verstandig u z.s.m. aan te melden, vol is vol.

De kosten bedragen € 5,=/persoon, incl. koffie en koek, te betalen aan Dhr. Nijdam. Graag contant betalen. Om 9 uur vertrekken we bij de Skâns, zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Wommels rijden kan ook, bij aanmelding graag aangeven wat u doet zodat we niet voor niets staan te wachten bij de Skâns.Boomkikkerexcursie naar NW-Overijssel

 Zaterdag 19 mei 2018

Boomkikkerexcursie naar NW-Overijssel

Sinds enkele jaren komt de Boomkikker als soort voor in NW-Overijssel (regio Steenwijk) en aansluitend ZW-Drenthe (Vledder en omstreken). Het is een prachtig klein kikkertje dat zeer luidruchtig kan zijn. Buiten het voortplantingsseizoen leeft het dier in hoger struikgewas (de struweelzone van bosranden, houtwallen en moerasgebieden). Vooral de zuidkant van braamstruwelen heeft de voorkeur. Als de dieren daarin zitten zijn ze, met een grootte van maximaal 5 cm, vrijwel niet te vinden.

Tijdens voorplantingsperiode komt het dier ook naar de waterkant. Eenmaal de voortplantingswateren weer gevonden, is het bekende en zeer luidruchtige “kekkeren” van de mannetjes vooral ’s avonds (vanaf de schemering) te horen.

Op deze dag gaan we met Sjors Meijners rondom Baars, bij Steenwijk, een poging doen om deze fraaie, gifgroene, kikkertjes te vinden. Mogelijk stuiten we ook op andere bijzondere amfibieën uit deze regio zoals de Kamsalamander. Voor de vogelliefhebbers, ook de Nachtegaal (die ook overdag zingt) komt hier voor volgens de KNNV die hier ook een mooie wandeling heeft uitgezet.

Een optie is om na afloop nog een bezoek brengen aan de moerasvogelkolonie aan “De Auken”, bij Giethoorn, met Purperreiger, Lepelaar en tegenwoordig soms zelfs de Kwak en Heilige Ibis als broedvogel. Een tip voor de inwendige mens is het restaurantgedeelte van het kringloopcentrum van Tuk waar je voor weinig geld zeer goed kunt eten.

Het startpunt bereikt u door vanaf de A32 de afrit 7, Steenwijk Noord, te nemen. Aan het einde van de afrit rechtsaf richting Steenwijk. Op de rotonde de eerste afslag (de oude weg richting Wolvega terug), Na 600 m op een kruising in “Witte Paarden” rechtsaf. Dit is direct rechtsaf na het (nu gesloten) restaurant “Witte Paarden”. Rijd rechtdoor en steek de spoorlijn en de snelweg over. Op 50 m. voorbij de snelweg bevindt zich rechts een parkeerplaats 't Pennekaampie. Dit is ons startpunt.

We beginnen om 09:30 en vertrekken vanaf de Skâns om 09:00 uur.

Ook voor deze excursie is het maximaal aantal deelnemers vastgesteld op 15 deelnemers. Men moet zich van tevoren opgeven. Opgave bij Wietze van der Meulen.

Email: / Telefoon: 0513-541725 / Mobiel: 06-51559832Orchideeënexcursie in Stuttebosch Oldeberkoop.

Zondag 3 juni 2018

Orchideeënexcursie in Stuttebosch Oldeberkoop.

Natuurvereniging De Geaflecht uit Gorredijk stelt u op zondag 3 juni in de gelegenheid, om onder de deskundige leiding van Dhr. Geert Lantinga uit Wolvega kennis te maken met het gevarieerde natuurterrein het Stuttebosch bij Oldeberkoop.

Ten eerst gaat het om de orchideeën, haast iedereen heeft er wel wat mee, het zijn sierlijke, elegante en uitbundige bloemen. Dat uitbundige valt bij onze inheemse orchideeën wel wat mee, vergeleken bij hun tropische soortgenoten. Maar toch, als je diep genoeg in de bloemen kijkt, zie je een prachtig patroon, de bloemen zijn alleen kleiner.

Maar er is nog meer te zien, het is een afwisselend gebied, met resten van het oude Stuttebosch, veel naaldhout, maar ook eiken en de in 2002 aangelegde of vergrote andere landschapselementen. Zo lag er altijd al een klein maar goed ontwikkeld blauwgraslandje, wat in 2002 vergroot werd en de daaropvolgende jaren een explosie van orchideeën en andere zeldzame soorten liet zien, zo werd behalve de Gevlekte en de Brede Orchis de Hazezegge, Kantig Hertshooi, Holpijp, Stekelbrem, Heidekartelblad, Kale Jonker, Spaanse Ruiter en Hennegras gevonden.

Toch ging niet alles naar wens, zo staat in een rapport van de Vlinderstichting uit 2007, dat het gentiaanblauwtje uit het aangrenzende schraallandje verdwenen is, omdat de oppervlakte te klein en de verbinding met andere gebieden te matig was, terwijl er wel voldoende gentianen en waardmieren waren. Jammer genoeg een bekend probleem voor kleine, geïsoleerde en daarom vaak niet levensvatbare populaties.

De grote verscheidenheid tussen de verschillende gedeelten van het terrein leidt ook tot veel plantensoorten, gezien zijn naast de bovengenoemde soorten o.a.: Moeraswolfsklauw, Klokjesgentiaan, Blauwe Zegge, Sterzegge, Blauwe Knoop, Blonde Zegge, Borstelgras, Moerasviooltje, Ronde Zonnedauw, Kleine Zonnedauw, Bruin Snavelbies, Veelstengelige Waterbies, Geoord Veenmos, Pilvaren, Klein Glidkruid, Kranswieren, etc.

Van het vennetje in het blauwgrasland leidt een weer uitgegraven, vroeger in de keileem uitgeslepen zijbeekje van de Linde naar een weer uitgegraven meander, dat maakt dit terrein ook landschappelijk aantrekkelijk, niet alleen voor ons, ook voor de libellen, zo werden aangetroffen: Viervlek, Rode Heidelibel, Watersnuffel en Azuurwaterjuffer.

Hoewel de planten bij deze excursie de hoofdmoot vormen, worden er ook wel dieren aangetroffen: o.a. Moerassprinkhaan, Boompieper, Putter, Rietgors, Fitis, Zanglijster, St Jansvlinder en niet te vergeten: buizerd en havik broeden er ook.

Ondertussen zijn we 16 jaar verder na de ingreep en is het interessant of de uitbundige rijkdom van de eerste jaren stand gehouden heeft, of dat het terrein toch teveel uitgedroogd en verzuurd is.

Start: 9.30 uur bij de Skâns om met elkaar te kunnen rijden i.v.m. het milieu of 10.00 uur bij parkeerplaats bij de Bekhofbrug tussen Olderberkoop en Boekelte

Duur excursie: 10 – 12 uur.

Kosten: leden € 2,=, niet-leden € 4,=, als ze lid worden gratis!

Aanbevolen: Laarzens i.v.m. natte gedeeltenDe wondere wereld van de zwammen. Dia-lezing door Jaap Veneboer

Dinsdag 9 oktober 2018

De wondere wereld van de zwammen. Dia-lezing door Jaap Veneboer
Zwavelzwam

Wellicht was “duistere” wereld een betere titel geweest, omdat er door veel mensen argwanend gekeken wordt naar paddenstoelen. Ze verschijnen vrij plotseling en een aantal soorten zijn nog giftig ook. Maar op deze avond gaan wij ons verwonderen over de grote verscheidenheid en de prachtige kleuren van paddenstoelen. Uiteraard kan ik daarbij maar een klein aantal laten zien van de meer dan 5000 soorten die inmiddels gevonden zijn en er komen ieder jaar weer nieuwe vondsten bij. Na een korte inleiding met Stink- en Inktzwammen gaan we voor de pauze het loofbos en schelpenpaden bezoeken. Vooral de bossen met vele soorten loofbomen kunnen rijk aan paddenstoelen zijn. Veel paddenstoelen gaan namelijk een samenwerking aan met bijv. Eik, Beuk of Berk, waarbij beide er voordeel van hebben. Werden vroeger de fietspaden die door onze bossen waren aangelegd voorzien van schelpen, gebeurt dit tegenwoordig niet meer met als gevolg een terugloop van soorten die langs deze paden groeiden, zoals Witte- en Zwarte kluifzwam, Gewoon varkensoor en Aardsterren. Behalve paddenstoelen die samenwerken met bomen, zijn er ook die alleen maar dood hout opruimen of zelfs levende bomen aantasten.

Na de pauze brengen we een bezoek aan naaldhoutbossen. Dit bostype staat onder druk, omdat het eigenlijk exoten zijn op de Jeneverbes en Taxus na. Toch zijn deze naaldbossen vaak rijk aan paddenstoelen en moeten we in de toekomst deze bossen zeker behouden. Natuurlijk zijn er ook vele soorten die niet afhankelijk zijn van bomen. Denk daarbij aan Mestzwammen, paddenstoelen die op andere paddenstoelen groeien of zelfs zwammen die dierlijke organismen aantasten. Een mooi voorbeeld van deze laatste is de Rupsendoder. Tenslotte kijken we nog even bij de slijmzwammen, die ondanks dat het geen echte zwammen zijn toch door vele mycologen onderzocht worden al was het alleen al om de prachtige vormen en kleuren.

Wellicht worden er tijdens de excursie die enkele dagen na de lezing wordt gehouden vele van de getoonde paddenstoelen gevonden.

Plaats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 9 oktober 2018

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euroFrisse Friese Natte Neuzenwandeling.

Zondagmorgen 23 december 2018

Frisse Friese Natte Neuzenwandeling.
Fitis

Een vooraf uitgezette wandeltocht in één van de prachtige natuurgebieden in de omgeving. Welk natuurgebied? Dit is een verrassing! Maar in ieder geval een wandeltocht zonder pretenties, informeel, om als leden eens gezellig van gedachten te wisselen, kennis te maken en het afgelopen jaar eens onder de loep te nemen. Iedere deelnemer die iets te vertellen heeft over de natuur en de omgeving, wordt vriendelijk verzocht dit vooral in de groep te gooien. Verzamelen om 10.00 uur bij de Skâns te Gorredijk. De wandeling is ongeveer 5 á 6 km door niet al te zwaar terrein. Laarzen aanbevolen. Na afloop van de wandeling schenken we een heerlijke kop warme chocolademelk of glühwein om weer op krachten huiswaarts te keren.