Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

De keep is momenteel massaal te zien in Nederland. Foto: Tjeerd Geertsma

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

Jaarverslag 2018 Natuurvereniging Geaflecht

U kunt hier het jaarverslag 2018 t.b.v de Algemene Leden Vergadering op 25 februari aanstaande downloaden en eventueel uitprinten. De agenda en notulen 2018 van de ALV-vergadering kunt u lezen in Geaflecht van december 2018

 

ACTUEEL


Februari, de WOLF staat centraal.

Er is momenteel geen dier waar zoveel over wordt geschreven en gepraat als de wolf. Het lijkt erop dat de wolf zich, na 140 jaar afwezigheid, weer definitief heeft gevestigd in ons land. Hoe leeft een wolf, wat drijft hem/haar? En hoe moeten wij ermee omgaan? We hebben Aaldrik Pot, wolvenkenner bereid gevonden een lezing te houden over de wolf. Iets wat u niet mag missen! We verwachten veel belangstellenden en organiseren daarom deze avond in de Skans te Gorredijk. Zie de agenda en activiteiten voor nader informatie.

Agenda 2019

Voor onze leden, maar ook voor belangstellenden organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten. We kijken daarbij naar de actualiteit,we letten op diversiteit, we houden rekening met tradities én we proberen tegemoet te komen aan de vragen en wensen van de leden. Onze achterban is zeer divers. De één is enthousiast over alles wat vleugels heeft, de ander is lyrisch bij het zien van een orchidee, er zijn reptielenliefhebbers, kortom: we kunnen alle kanten uit. De website omvat veel achtergrond artikelen, de moeite waard om door te lezen en een grote inspiratiebron.

In de activiteiten rubriek kunt u informatie vinden over de lezingen en excursies. De activiteiten van natuurvereniging Bakkeveen staan hierin ook genoemd. 

Ons programma voor de eerste helft van 2019 ziet er als volgt uit:

22 januari: de steenuil

Een korte impressie van deze avond kunt u lezen bij het nieuws

19 februari: de wolf

Een dia-lezing over de nieuwkomer in ons land: de wolf. Door Aaldrik Pot, wolvenkenner, natuurschrijver

19 maart: schedels

Lezing/workshop over diverse dierenschedels door Jan Wermink.

11 mei: weidevogels

De jaarlijkse excursie naar de boerderij en landerijen van Murk Nijdam te Wommels.

Hier ziet u vanuit de vogelkijkhutten nog het echte, oude weidevogelgebied met vogels.

25 mei: de eendenkooi

Een excursie naar de eendenkooi in Nijeholtwolde waar Stoffel Baas ons informeert en rondleidt in de kooi.

15 juni: flora en fauna in het Wijnjeterperschar

Boswachter Pieter Huisman zal een rondleiding verzorgen.

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

Om u een indruk te geven van hetgeen de vereniging daadwerkelijk doet, publiceren wij zo nu en dan nieuwtjes 'van de bestuurstafel'. Deze keer gaat het over de kap van zieke essen.

U vindt dit in onze nieuws rubriek