In de maanden juli, augustus en september zijn er geen activiteiten georganiseerd. Vanaf oktober kunt u weer bij ons terecht voor een excursie of een lezing. De agenda is nog niet compleet. Neem dus regelmatig hier een kijkje voor de laatste aanpassingen.

Vogels tellen met Natuurvereniging Geaflecht
en vogelringstation Menork 

Op zaterdag 30 september 2023 kunt u samen met deskundige leden van vogelringstation Menork en Natuurvereniging Geaflecht vogels waarnemen en tellen. U doet dit dan samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen verspreid over ons land. In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk vogels.

Op plaatsen waar veel vogeltrek te zien is, tellen vogelaars jaarlijks alle verschillende soorten en hun aantallen. Wij doen dit vanaf de polderdijk aan de Schipsloot in het gebied Venebuurt, met een ruim uitzicht op de Hege Geasten en de Bouwerspolder, waar ook veel vogels te zien zijn, als de trek door weersomstandigheden zou tegenvallen. Dus altijd de moeite waard om eens mee te maken. Te meer daar er ter plaatse ook trekvogels geringd zullen worden door vogelringstation Menork, als de weersomstandigheden daarvoor geschikt zijn. Een bijzondere gelegenheid om trekvogels eens van dichtbij te kunnen zien.

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook eens zien hoe het trektellen in zijn werk gaat of zelfs meetellen? Dan bent u op zaterdag 7 oktober van 8 uur tot 12 uur van harte uitgenodigd ons te bezoeken in de Venebuurt. U hoeft beslist geen kenner te zijn. Er is genoeg te zien en leren…

Om bij deze plek te komen, dient u in Terwispel de reed Kolderveen (aan de noordzijde van de Nieuwe Vaart) te volgen, tot net over de flapbrug, daar ziet u aan de rechterhand op de polderdijk de tellers wel staan. U kunt hier geen auto parkeren, die dient u achter te laten aan het begin van de
onverharde weg, vandaar is het nog ongeveer 500 meter lopen. Beter is het om met de fiets te komen. Laarzen en een goede verrekijker zijn aan te bevelen.

Datum: Zaterdagmorgen 30 september 2023
Waar: Venebuurt bij Terwispel (bereikbaarheid zie kaart) GPS: 53.035751, 6.045167
Tijd: 8 – 12 uur
Kosten: Geen kosten

Lezing over de raaf

Presentatie op 12 oktober: De raaf, mysterieus en bijzonder. Een grote zwarte vogel, met een diep krassend geluid. Dood en verderf of misschien toch ook wel geluk en voorspoed??!! 

Al eeuwen houdt de raaf de mensheid bezig en wordt deze bijzondere soort vogel als mysterieus bestempeld. Geliefd en gehaat, het is maar in welke cultuur je leeft.  In de lezing wordt hier mede aandacht aan besteed. Maar ook aan de gevolgen hier van. De raaf is stevig vervolgd in Europa en in het bijzonder in Nederland.

Hoe is het de soort vergaan nadat deze weer werd geherintroduceerd in Nederland halverwege de vorige eeuw?

Ravenwerkgroep Nederland 2023

Wat maakt dat het zo’n bijzondere soort is? Wat zijn kenmerken en eigenschappen en hoe kun je ze herkennen en waar leven ze dan? Vragen die aan de orde komen en waarop zoveel mogelijk een antwoord wordt gegeven. Maar uiteraard ook andere bij u levende vragen of anekdotes zijn van harte welkom om op deze avond te delen. De Ravenwerkgroep Nederland heeft als doel de ontwikkeling van de raaf te volgen en daarmee deze fantastische soort meer bekendheid te geven en te beschermen door monitoring, advies en onderzoek. Deze lezing is een mogelijkheid om aan deze doelen tegemoet te komen. Wie zijn we en wat doen we en misschien kunt u in de toekomst daarin een rol spelen. De Natuurvereniging Geaflecht stelt ons in de gelegenheid deze lezing op 12 oktober a.s. te verzorgen. Op de website van onze werkgroep kunt u zicht alvast ‘inlezen’. We zien er naar uit u te kunnen ontmoeten. Website: www.ravenwerkgroep.nl

Hans de Vos Burchart, voorzitter
Plaats: De Daaier (voltawerk)
Stationsweg 76, Gorredijk
Datum: Donderdag 12 oktober 2023
Tijd: 20:00 uur
Kosten: Leden gratis, niet leden 4 euro

Klik op het plaatje om de poster te downloaden op Uw computer

Paddenstoelenexcursie op 22 oktober 2023
Onze traditionele paddenstoelen excursie vind dit jaar plaats op 22 oktober. Welke locatie deze keer is nog een verrassing. Meer hierover kunt u lezen in het septembernummer van Geaflecht.

Lezing over vleermuizen door John Melis.

Dé  vleermuis bestaat niet! In Nederland kennen we 20 soorten vleermuizen. Of 21? Op basis van een verhaal over deze soorten wordt er deze avond ingegaan op nieuwe kennis en een nieuwe soort. Daarnaast is 2023 het “jaar van de meervleermuis”. Deze soort van Fries belang wordt al 30 jaar gevolgd, maar is de afgelopen jaren extra onderzocht, met name in Friesland. Hoe werkt zo’n onderzoek en wat heeft het ons geleerd? En vooral: waarom gaat het slecht met de soort en wat kunnen we doen om dat te veranderen? In de tijd van energietransitie, renovatie en isolatie staan alle soorten onder druk, maar dat levert ook nieuwe kansen op.

Plaats: de Draaijer (Voltawerk), 
Stationsweg 76 te Gorredijk
Datum: 14 november 2023
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: leden gratis, niet leden 4 euro.

Klik op het plaatje om de poster te downloaden op Uw computer

De immer actieve activiteiten commissie is ook al weer bezig met het programma voor 2024! Noteer alvast in uw agenda: Presentatie van Albert Draaijer uit Koudum over de zeearend op 13 februari 2024