Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander (Ichtyosaura alpestris)

De alpenwatersalamander is een van de kleurrijkste watersalamanders en is vooral in de paartijd met weinig andere soorten te verwarren. Met een maximale lengte van 12 cm is hij betrekkelijk klein. Het lichaam is stevig en gedrongen en iets langer dan de staart. De grondkleur van de rugzijde is lichtbruin tot leigrijs met onregelmatige, grijze en donkerblauwe vlekken. De keel en de buikzijde zijn eenkleurig helder oranje zonder donkere vlekken. Soms met zwarte stippen. Na de paartijd is de rug donker, bijna blauwzwart. Langs de kaken en de flanken zitten onregelmatige rijen zwarte stippen op geelwitte ondergrond. In de paartijd heeft het mannetje een lage, ongetande, ononderbroken zwarte kam met een geel kartelrandje.

Het vrouwtje is in die periode op de rugzijde hemelsblauw. Op kop, hals en flanken zitten dan zwarte vlekken op zwart-witte ondergrond. De alpenwatersalamander houdt, tot soms midden in de winter, verblijf in het water maar verlaat dit regelmatig. Hij is sterker gebonden aan water dan andere watersalamanders. Ze trekken vooral in februari en maart. Het vrouwtje legt de eieren, 60 – 150 stuks, in mei – juni maar soms ook in het najaar. Ze worden één voor één of in heel kleine bundeltjes met de achterpoten tussen de blaadjes van waterplanten gevouwen. De eitjes komen na 2 – 4 weken uit en de larven worden 5 – 8 cm groot.

Voorkomen
Het leefgebied van de alpenwatersalamander is West-Europa uitgezonderd de Britse eilanden en Scandinavië. In Nederland bevinden zich populaties in Limburg, Noord-Brabant, Oost – Gelderland en Drenthe. Meestal leven de salamanders op beboste lemige zandgronden.Uit de meeste provincies zijn waarnemingen bekend. Zo ook uit Friesland. De salamander houdt van helder, niet te snel stromend water en is plaatselijk algemeen. Hij wordt zelden in stilstaand water aangetroffen. De overwintering is op het land onder stenen, hout en in niet bewoonde holen van knaagdieren. In Nederland staat de alpenwatersalamander niet op de Rode Lijst en in ook de Europese wetgeving geniet hij geen bescherming.

Overzicht: Amfibieën