Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

ACTUEEL

Storing

Door een vervelende hardnekkige storing is Geaflecht.nl een poosje niet bereikbaar geweest. Gelukkig is dit deels verholpen. Alleen de rubrieken 'nieuws' en 'activiteiten' zijn nog niet bereikbaar. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om de problemen op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.
Fotowedstrijd markante bomen.

Inmiddels is de winnaar van deze wedstrijd bekend. Jelle Hofstra uit Gorredijk maakte een mooie foto van een linde bij Terwispel.

De andere foto's komen binnenkort op de site.

Ander nieuws:

We hebben al weer twee activiteiten gehad. De trekvogeltelling en de paddenstoelenexcursie. Beide waren goed bezocht en iedereen genoot van het weer samen op pad zijn. De nabije toekomst is echter nog steeds onzeker voor wat betreft het verloop van de coronapandemie. Welke maatregelen kunnen we al dan niet verwachten? 

Dit jaar zijn er geen activiteiten meer. We hopen in januari 2022 weer te starten. Een overzicht komt t.z.t. op deze site.

Waar we u wel voor willen uitnodigen is de algemene ledenvergadering van Geaflecht. Donderdag 28 oktober a.s., om 20.00 uur in de Skans te Gorredijk. Van harte welkom!

 

Waarnemingen

Goudhaantje
Goudhaantje

Heeft u iets leuks of bijzonders gezien in de natuur? Wij stellen uw waarnemingen bijzonder op prijs! U kunt uw waarnemingen via geaflecht@gmail.com doorgeven. Liefst met een foto of filmpje, datum en plaats en bij voorkeur aanvullende informatie.

 

Van de bestuurstafel.

Wie zich wil inzetten voor de natuur en het landschap kan actief worden binnen Geaflecht.
Wij zoeken mensen voor uiteenlopende taken. Voor het letterlijke ‘handen uit de mouwen’ werk zoeken we mensen die bijvoorbeeld nestkasten willen ophangen en controleren, vlotjes willen maken voor de zwarte stern of het verenigingsblad Geafecht willen bezorgen in hun dorp of wijk.
Geaflecht heeft ook een aantal werkgroepen die zich richten op beleidsthema’s zoals: herstel biodiversiteit, groenbeheer gemeente, de energietransitie (komst zonnevelden en windmolens)
en de veenweideproblematiek. We willen de werkgroepen versterken met mensen die begaan zijn met (één van) deze thema’s en met ons willen meedenken, meelezen en wellicht mee-
schrijven. Wil je met ons meedoen, laat het ons weten via contact