Boomkikker

Zeer zeldzaam
De boomkikker is grasgroen en wordt tot 5cm groot en heeft zuignapjes aan einde vingers en tenen en is een hele goede klimmer. Tussen de groene rug en lichte buik bevindt zich, op de flanken, een bruinzwarte band. Het kan van kleur veranderen, van lichtbruin tot donkergroen. Mannetjes hebben grote kwaakblaas onder de kin, alleen zichtbaar als hij kwaakt. Het geluid dat ze maken is ke-ke-ke-ke, dat laten horen op warme avonden. Hij is plaatselijk aanwezig en over het algemeen zeer zeldzaam. Ook in zuidoost Friesland komen ze voor. Voortplanting in visvrije stilstaand water. De meeste eiklompjes worden eind april tussen de oeverbegroeiing in het water aangetroffen. De kikker zelf houdt zich meestal op in vooral braamstruiken.

Foto: Wim Popken

Overzicht: Amfibieën