Ekster (ekster, akke, akketsjoenster)

Zangvogel
Veel mensen hebben een hekel aan eksters. Maar is dat wel terecht? Het zijn prachtige, statige dieren om te zien en ze zijn zeer slim. Je hoort vaak het gekrijs van eksters, maar als je goed luistert naar een paartje, hoor je een zacht zingend/babbelend melodietje. Het zijn kraaiachtigen en ze horen  bij de orde zangvogels, al zou je dat niet zeggen.

Intelligent
Ook al zijn er sinds de 1980 minder eksters geteld, het lijkt alsof je ze overal ziet. Dat is het slimme van de ekster, hij past zich heel goed aan en is vaker te zien in dorpen en steden. 

De mens plant hoog groeiende populieren, wat de ekster naar die plekken trekt. Eksters maken graag hun nest in hoge bomen, tot frustratie van kraaien, die eenzelfde voorliefde voor hoge bomen hebben. Eksters worden dan ook weggejaagd door kraaien. Maar weer toont de ekster zijn slimheid: hij maakt eerst diverse proefnesten en observeert dan of deze door de kraaien worden vernield. Zo niet, dan is dat een veilige plek voor de gezinsvorming. Eksters zie je niet in dichte bossen, ze verblijven liever aan de randen, in boomwallen en in tuinen met hoge bomen.

Nieuwsgierige opruimer
Het voedselaanbod in de buurt van mensen is aantrekkelijk voor eksters. Hun hoofdvoedsel bestaat uit insecten, spinnen, rupsen, wormen en plantaardig materiaal zoals zaden en vruchten. Maar ook brood en etensresten van de mens. Daarnaast zijn het ook nog eens aaseters. Een ekster kan dode dieren ruiken en ruimt de restanten op. Een nuttige vogel dus bij mensen in de buurt! Ook schapen en koeien profiteren van de ekster, hij pikt vervelende parasieten van hun rug en nek. Het percentage muizen, hagedissen, eieren en jonge vogeltjes in het ekstermenu is vrij klein te noemen. Dat mensen hen zien als grote vogeltjespredatoren komt omdat de ekster dit in het openbaar doet, zichtbaar voor iedereen. En ja, dan heb je zomaar een stempel. Net als het feit dat ze gezien worden als vogels die glimmende voorwerpen pikken. Een ekster is nu eenmaal reuze nieuwsgierig en onderzoekt ‘vreemde’ voorwerpen graag. En dan neemt hij ze wel eens mee om het verderop te bestuderen. Je weet immers maar nooit of je het nog kunt gebruiken (een menselijke eigenschap…)

Een bijzonderheid is dat de ekster één van de weinige dieren is die zichzelf herkent in een spiegel en dus een vorm van zelfbewustzijn heeft. Dat heeft een wetenschappelijk onderzoek uitgewezen.

De volgende generatie
Eksters hebben één broedsel per jaar. Een paartje eksters blijft hun levenlang bij elkaar en zijn monogaam. Een enkele keer wordt een vreemd vrouwtje het hof gemaakt, maar als de huidige partner dit merkt volgt er een hardhandige confrontatie. Ontrouw wordt niet getolereerd.

Meestal leggen eksters 5-7 eitjes in hun zelfgebouwde ruime, overdekte nest. Drie weken later zijn er jonge eksters die ongeveer 30 dagen op het nest blijven. Daarna blijven ze nog een week of zes in de buurt en worden gevoerd. Dan komt de tijd dat ze zich aansluiten bij andere jonge eksters en de komende drie jaar in deze pubergroep blijven. Van elkaar leren ze zich staande te houden in de vogelwereld.

Overzicht: Vogels