Reptielen

Reptielen van Opsterland

In de omgeving van Opsterland komen reptielen voor in de buurt van het Zwarte Meer, de Duurswouder Heide, de Lippenhuister Heide, de Dellebuurster Heide en het FochteloŽr veen.
Bij de golfbaan in Beetsterzwaag zijn broeihopen gemaakt voor ringslangen.Slangen

Ringslang


Foto: Tjeerd Geertsma

Hoewel in onze gemeente geen zeldzaamheid is de Ringslang (Natrix natrix) landelijk gezien zeer kwetsbaar.
De achteruitgang heeft vooral te maken met intensivering van de landbouw, verdroging en versnippering van de leefgebieden, verkeersslachtoffers, enz. Ook het verdwijnen van geschikte eilegplaatsen (open stalmesthopen) spelen de dieren parten. (Rode Lijstsoort). Het is niet altijd even duidelijk te zien maar de Ringslang is het duidelijkst te herkennen aan de oranje kleurige vlekjes achter op de kop. Water is voor de Ringslang van levensbelang. Daar vindt hij de kikkers, de visjes en salamanders die hij voornamelijk eet. De Ringslang houd van beschutte plekjes uit de wind waar zon en schaduw elkaar afwisselen. Regelmatig worden ze gezien onder, maar soms ook in, bramenstruiken. Hier liggen ze veilig. Het dier is een echte zwerver en kan grote afstanden afleggen. De Ringslang is niet giftig en volkomen ongevaarlijk!

naar top van pagina

Adder


Foto: Tjeerd Geertsma

De Adder (Vipera berus) is onze enige gifslang en te herkennen aan de zigzagstreep die over de rug loopt. Een Adderbeet kan gevaarlijk zijn.
Ook de Adder is een kwetsbaar dier en zijn achteruitgang heeft vooral te maken met verdroging, heideontginning, toenemende bebossing, overbegrazing, versnippering, vervolging en recreatiedruk. (Rode Lijstsoort).


Meer over de Adder:
naar top van pagina

Gladde slang


Foto: Tjeerd Geertsma

De Gladde Slang (Coronella austriaca) wordt in de Gemeente Opsterland zelden waargenomen. Dit komt vooral door zijn verborgen en afwijkende levenswijze. In tegenstelling tot de meeste andere reptielen houdt het dier niet echt van felle zon. De meeste kans om het dier te vinden is 's ochtends rond 10 uur en tegen het einde van de middag en dan ook nog vaak half verscholen in de vegetatie. Van al onze reptielen is deze slang het meest bedreigd.


Meer over de Gladde slang:
naar top van pagina
Hagedissen

Levendbarende Hagedis


Foto: wikipedia

Zoals de naam al aangeeft baart de Levendbarende Hagedis (Lacerta vivipara) levende jongen. De jongen worden één voor één afgezet als een pakketje verpakt in een vlies. Onmiddellijk of na een poosje breken de diertjes hier uit.
Hoewel het dier vergeleken met vroeger wel achteruit is gegaan, is het tot op heden aangemerkt als een (nog) niet bedreigde soort.

naar top van pagina
Hazelworm

Hazelworm


Foto: wikipedia

De Hazelworm (Anguis fragilis) is een pootloze hagedis waardoor het dier uiterlijk veel op een slang lijkt.
Het dier houdt er een vrij verborgen levenswijze op na. Daardoor is de achteruitgang niet zo erg duidelijk. Het is echter aannemelijk dat die van dezelfde orde is als die van de andere reptielensoorten. Wordt beschouwd als een kwetsbare soort. (Rode Lijstsoort).

naar top van pagina
Geaflecht Artikelen
In de Geaflecht zijn de afgelopen jaren diverse artikelen verschenen over Reptielen. Een selectie hiervan staat ook op deze site:

Links

WARF

Werkgroep AmfibieŽn en Reptielen Frysl‚n (WARF)

  

RAVON
Reptielen en AmfibieŽn en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) doet onderzoek naar deze diersoorten in Nederland.