Groene glazenmaker

De Groene glazenmaker staat op de Rode lijst in de categorie bedreigd en is daarmee de meest zeldzame soort van genoemde vier. Deze soort komt alleen voor op plekken waar Krabbescheer groeit. De vrouwtjes zetten hier alleen hun eitjes op af. Plaatselijk kan deze soort zeer talrijk voorkomen. Op 9 augustus 2002 vond ik bij de Alde Ie bij Gorredijk 33 mannetjes en 22 vrouwtjes. Op die plek is de vaart vol gegroeid met Krabbescheer. Aangetekend moet worden dat 55 exemplaren een uitzonderlijk aantal is. Dit valt te wijten aan het feit dat het op die dag bewolkt weer was en er onweer dreigde. Hierdoor zaten de libellen stil in de begroeiing en lieten zich goed tellen. Vrouwtjes en mannetjes zijn bij deze soort goed te onderscheiden. Het achterlichaam en borststuk van de vrouwtjes zijn grotendeels groen terwijl de mannetjes een grotendeels blauw achterlichaam hebben met een groen borststuk.

Overzicht: Libellen