12 februari 2024
Voortgang in het park Groene Long voor Geaflecht

“De Groene Long Groener” is een van de projecten die in het kader van “Gordyk oan set” een prijs van €50.000 heeft gewonnen. Geaflecht is hiermee een van de vier trotse winnaars en is in 2023 vol enthousiasme aan de slag om dit geld uit de Regio Deal goed te besteden. Het project bestaat uit twee fasen en is in nauwe samenspraak met de gemeente uitgevoerd. Eerst zijn de wandelpaden en een duiker aangelegd. Pas toen er een schouw was geweest en alles voor de paden betaald was, kon er verder gewerkt worden aan de tweede fase. De werkgroep moest toen beslissen hoe het overgebleven budget besteed kon worden: het aanplantschema moest worden bepaald en er moest een keuze worden gemaakt voor de soorten bomen en struiken. De gemeente sprak daarbij haar voorkeur uit voor inheemse soorten.

Toen er voldoende bekend was om iemand in te kunnen huren voor de aanplant, vond de werkgroep Nathan Roosnek bereid om de uitvoering op zich te nemen. De werkgroep prijst zich zeer gelukkig met Nathan, bij velen beter bekend als de Boomsnoeiman uit Terwispel, want Nathan heeft niet alleen visie, hij is ook iemand met veel kennis van zaken en beschikt over eigen machines. Zijn inzet heeft deze tweede fase van het project dan ook voor een heel belangrijk deel doen slagen. Maar ook omdat hij spontaan sponsoring aanbood: machine uren, aanplantgarantie en onderhoud.

Wegens de extreem hoge waterstanden en te verwachten ongeregeldheden die vaak met de jaarwisseling gepaard gaan, was het pas in januari mogelijk om te starten met de aanplant. Wethouder Durk Durksz kwam op 19 januari 2024 langs om de eerste boom in het park te planten, een prachtige walnoot. Op diezelfde dag zijn de eerste 20 bomen geplant. De resterende aanplant, waaronder ook Gelderse roos, framboos en dwergvlinderstruiken, ging op 7 februari de grond in. Het is al met al een heel divers areaal bomen en struiken geworden, waarbij de bomen zijn voorzien van stevige palen van onbewerkt kastanjehout.

Dit jaar zal er wekelijks nog water moeten worden gegeven gedurende het gehele groeiseizoen, ongeveer van mei tot november. Als de fruitbomen over twee jaar dan goed geworteld zijn, komt er nog een paadje van houtsnippers langs, zodat er door de liefhebbers ongehinderd appels kunnen worden geplukt. En daarmee zal het project dan echt volledig zijn afgerond, al zal Nathan nog wel met regelmaat gaan controleren of er onderhoud nodig is.

De werkgroep, bestaande uit Hans, Tjeerd, Romke en Alicia, kijkt met veel voldoening terug op dit grote project en hoopt nog een feestelijke opening te organiseren. Want dat de inwoners een zichtbaar resultaat zien van een plan waarop ze massaal gestemd hebben, is natuurlijk wel een feestje waard.