Groot dikkopje (Foars groukopke)

Een klein, stevig gebouwd, oranje-bruin vlindertje met een kop die even breed is als het borststuk. U kunt ze in juni en juli tegenkomen, vaak in de buurt van braam. De rupsen leven op grassen.

Overzicht: Vlinders