Grote Groene Kikker

(Rana ridibunda) ook wel Meerkikker genoemd, is de meest voorkomende groene kikkersoort in onze omgeving. Vanaf de maand mei zijn de luidruchtige kikkerconcerten dan ook op grote afstand te horen. Deze kikker is, hoewel er wel achteruitgang is geconstateerd, op dit moment niet bedreigd en zal naar verwachting ook in de toekomst algemeen blijven.

Over de grote groene kikker is nog een heleboel te vertellen. U kunt  meer lezen op WARF

Overzicht: Amfibieën