Haas (Hazze)

Hazen (Lepus europaeus) hebben grotere oren dan konijnen en hebben ook een andere leefomgeving. Hazen komen vooral voor in open en halfopen cultuurlandschap. Door de moderne landbouwtechnieken komen er steeds minder hazen voor in Opsterland.

Ze eten gras, landbouwgewassen en planten die in de berm en langs slootkanten staan.

 

Overzicht: Zoogdieren