Hei Kikker

De Heikikker (Rana arvalis) lijkt uiterlijk veel op de Bruine kikker. Ook de donkere vlek achter het oog is aanwezig. De heikikker mijdt grootschalig agrarisch cultuurland en zijn voorkomen is dan ook grotendeels beperkt tot natuurterreinen. Het aantal dieren loopt dusdanig snel achteruit dat de Heikikker tot de kwetsbare soorten hoort. (Rode Lijstsoort).

Foto: Jelle Hofstra

Overzicht: Amfibieën