Hermelijn (Harmeling)

Een hermelijn (Mustela erminea) is groter dan een wezel (22-32 cm en een staart van 8-10 cm) en heeft een zwarte staartpunt, die altijd zwart blijft, zelfs als de hermelijn in de winter wit is. In Friesland worden trouwens niet alle hermelijnen in de winter wit. De hermelijn komt voor in bossen, akkers, tuinen, kerkhoven en andere landschappen met slootkanten, heggen, bosschages en bermen en kan ook wel overdag gezien worden. In Opsterland gaat de hermelijn in aantal achteruit. Een hermelijn eet vooral woelmuizen, hazen, konijnen en vogels.

Overzicht: Zoogdieren