De Kleine Groene Kikker

(Rana lessonae) ook wel Poelkikker genoemd, is in tegenstelling tot de Grote Groene Kikker een kwetsbare soort. Het dier dat zich vooral ophoudt in kleine watertjes die omgeven zijn door bosschages, heeft vooral te lijden van verzuring, verdroging, verlanding, verrijking, waterverontreiniging en biotoopvernietiging. (Rode Lijstsoort).

Foto: Jelle Hofstra

Overzicht: Amfibieën