Laatvliegers 

Laatvliegers (Eptesicus serotinus) zijn grote vleermuizen. Hun vlucht is langzaam en lijkt op die van een uil. Laatvliegers kom je in dorpen en randen van steden tegen, waar ze vaak in groepjes rond lantaarnpalen en in tuinen jagen. Ook in Opsterland kom je de laatvliegers op veel plaatsen tegen. Ze wonen zowel in de winter als in de zomer in nauwe ruimten van gebouwen. Laatvliegers eten vooral de wat grotere insecten die ’s nachts actief zijn, zoals nachtvlinders en kevers.

 

Overzicht: Zoogdieren