12 oktober 2023
Terugblik op de lezing over de raaf

De raaf, met zijn imago van goed en kwaad, mag zich verheugen op een toenemende belangstelling. Een zaal vol natuurvrienden luisterde donderdag 12 oktober naar het boeiende verhaal over deze zangvogel. Hans de Vos Burchart, medeoprichter en voorzitter van de ravenwerkgroep Nederland nam ons mee in de wereld van de raven. De werkgroep bestaat sinds 2008 en heeft een veelheid aan kennis en informatie opgebouwd, te vinden op hun website ravenwerkgroep.nl  Daaruit gaf Hans een bloemlezing, aangevuld met mooie anekdotes. Veel foto’s, die voor zich spraken en filmpjes die helaas te maken hadden met weigerachtige apparatuur. Maar dat wordt goed gemaakt. Op onze website zullen we één of meerdere van deze filmpjes plaatsen. De raaf was compleet uitgeroeid in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Dankzij een herintroductie,  gestart in 1960, is er langzaam aan een populatie gegroeid. De toename is een geschatte  5 % per jaar. Er zijn nu ongeveer 1000 raven in Nederland, waarvan 150-200 broedparen. Daarmee blijft de raaf kwetsbaar. In Friesland zijn in vergelijking met andere delen van het land, vrij weinig raven. Het vermoeden bestaat dat de vervolging van de raaf d.m.v. afschieten en nesten vernielen, hier nog steeds aanwezig is. Daarom is de Vos Burchart ook blij zijn verhaal een keer in Friesland te mogen doen.

Hans de Vos Burchart

Eén van de doelen van de ravenwerkgroep is het beschermen van de raaf door o.a. het  tegengaan van ravenvervolging en verstoring van nesten. Publiciteit en voorlichting spelen daarbij een belangrijke rol. De raaf is één van de meest intelligente dieren. Bekend is de samenwerking tussen raven en wolven, waarbij ze elkaar helpen aan voedsel. De raaf attendeert de wolf op de aanwezigheid van een prooi (kadaver of stervend dier), de wolf start met het eten van de prooi en de raaf maakt dit werk af. Handig, want voor de raaf is het lastig een dood dier te ‘openen’, dat kan de wolf beter met zijn scherpe tanden. Onderling hebben de raven een kwalitatief hoogstaande communicatie ontwikkeld. Dat gaat van elkaar vertellen waar een lekkere prooi ligt tot elkaars verstopte voedsel jatten. Raven zijn opportunisten. Je ziet ze ook vaak op vuilnisbelten, waar ze ieder hun eigen container lijken te verdedigen. Ze lusten alles. Dat raven braakballen produceren is niet bij veel mensen bekend. Maar wat wil je ook met al dat voedsel uit de buurt van mensen. Daar zitten de nodige onverteerbare restanten in.

Raven nestelen tegenwoordig steeds vaker op hoogspanningsmasten. Het blijkt dat ze daar een stevig nest kunnen bouwen wat er niet snel uitwaait. Best goed bedacht van dit uiterst slimme dier. In Friesland hebben we wat goed te maken. De aanwezigen deze avond, verwelkomen de raaf echter van harte. We hopen dat we ook in onze omgeving de raaf voldoende kunnen beschermen. Met dank aan Hans de Vos Burchart. Voor uitgebreide informatie over de raaf als soort, over onderzoeken naar de raaf, ringen en resultaten verwijzen we graag naar de website Ravenwerkgroep.nl 

Meer informatie over de Raaf klik hier

Via onderstaande link kunt u een item over de raven bekijken. Fragment Vroege Vogels