Word lid en ontvang vier keer per jaar ‘ De Geaflecht’

Natuurvereniging Geaflecht zet zich in voor het in standhouden van de natuurlijke biotopen en het zo mogelijk uitbreiden van deze biotopen, alsmede het creëren van nieuwe natuurlijke milieus

Zij tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van het natuur- en milieubesef in de gemeenschap, met als doel bescherming van flora en fauna en het vergroten van kennis van natuur, milieu en landschap.

Het organiseren van diverse excursies, lezingen, dia en filmvoorstellingen en cursussen zijn belangrijke instrumenten om dit doel te bereiken. Ook onze website www.geaflecht.nl werkt hieraan mee.

U kunt daadwerkelijk aan het natuurbeschermingswerk in uw eigen omgeving mee werken door lid te worden van onze vereniging. De kosten zijn € 10,00 per jaar. Leden postabonnees betalen € 25,00. Als lid ontvangt u 4x per jaar ‘De Geaflecht’. Als lid heeft u vrij toegang tot onze activiteiten.

De Geaflecht verschijnt ook digitaal. Leden kunnen aangeven het verenigingsblad digitaal te willen ontvangen. Dit spaart papier en de foto’s zijn in kleur!

De privacyverklaring van Natuurvereniging Geaflecht kunt u hier downloaden

Aanmeld formulier voor nieuwe leden : (graag alle velden invullen)