Friese sites

Natuurverenigingen Opsterland »
Natuurverenigingen-opsterland.nl is een natuurportaal waar de gezamenlijke natuurverenigingen in de gemeente Opsterland zich presenteren. Je kunt hier (bijna) alles vinden op gebied van natuur, flora en fauna, milieu, landschap enz. Ook de nieuwtjes en activiteiten van de verschillende verenigingen worden hier overzichtelijk gepresenteerd. Zo hoeft u nooit meer iets te missen.
 
Tropische kas te Beetsterzwaag »
Tuinmannen in dienst van de adel kweekten hier in het verleden exotische bloemen en planten. Nu zijn deze kassen voor iedereen toegankelijk.
 
Natuurcentrum Drachten »
Natuurcentrum Drachten als u op zoek bent naar activiteiten op het gebied van natuur, excursies, milieu en tuinieren. Meisjes en jongens hebben jullie vragen over de natuur? Stel ze dan bij de Natuurkijker, het interactieve medium over de natuur.
 
Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) »
Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) De Fryske Feriening foar Fjildbiology is een vereniging die de Friese natuur en het landschap probeert te beschermen, in stand te houden en uit te breiden. Ook verzamelt de vereniging natuurwetenschappelijke gegevens. De FFF bestaat uit den Fűgelferbân, een Bisteferbân, en een Ferbân foar oare Bisten. www.fjildbiology.nl
 
Vogelringstation Menork »
Stichting Vogelringstation Menork doet onderzoek naar in het wild levende vogels. Door dit onderzoek wordt inzicht verkregen in trekgedrag, broedplaatskeuze, overleving en productie van vogelpopulaties.
 
Fryske Feriening fan Einekoerflechters oprjochte yn 2012 »
Eind 2012 is 'De strampel' als Friese vereniging van eendenkorf vlechters opgericht. Doel is de traditie van het eendenkorf vlechten in stand te houden en uit te breiden
 
Volg de ooievaar »
De ooievaar is en blijft een opvallende verschijning in ons Friesche land. Volg de ooievaars (live) via www.ooievaars.nl of Facebook Ooievaars.nl.
 
Steenuilenwerkgroep Friesland »
De steenuilen zijn vogels van het kleinschalig landschap en daar is gelukkig steeds meer aandacht voor, maar daardoor wordt goede voorlichting en bescherming steeds belangrijker om de steenuil optimaal te beschermen en te behouden voor Friesland en Drenthe.
 

Landelijke sites

Stichting Gierzwaluwenwerkgroep - Nederland »
Gierzwaluwen zijn een vertrouwd beeld in met name oude delen van stad en dorp. Ze zijn meesters in het luchtruim, ze eten, paren en slapen zelfs tijdens de vlucht. Hun schrille geluid op warme zomeravonden doen menigeen even stilstaan bij deze bijzondere vogel. Wie alles wil weten over de gierzwaluw moet vooral een bezoekje brengen aan de website van Stichting Gierzwaluwenwerkgroep - Nederland.
 
Natuurkalender »
Een initiatief van Vroege Vogels, de Vlinderstichting en de Universiteit Wageningen. Op hun site vindt u actuele, bijzondere waarnemingen van planten, vogels en vlinders.
 
Vivara natuurproducten »
Vivara natuurbeschermingsproducten is gespecialiseerd in het ontwikkelen van vogelvoer, voederhuisjes en nestkasten. Door middel van originele producten en handige tips brengt u de natuur in uw tuin. Vivara werkt nauw samen met onder meer de Vogelbescherming Nederland, Stichting Egelopvang, Stichting Eekhoornopvang Nederland en De Vlinderstichting. Een deel van onze opbrengst wordt aan deze organisaties afgedragen.
 
Das en boom »
Das&Boom is in 1981 opgericht. Op haar initiatief heeft de rijksoverheid een beschermingsplan opgesteld om de das voor uitsterven te behoeden. De werkzaamheden van Das&Boom hebben er toe geleid, dat de dassenstand van 1200 dieren in 1980 is gegroeid tot ongeveer 5000 nu. In het jubileumjaar 2006 heeft Das&Boom zich als eerste en enige natuurbeschermingsorganisatie opgeheven wegens het behalen van de gestelde doelen. Namelijk optimale bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden, in wetgeving en de praktijk. Inmiddels is Das&Boom weer nieuw leven ingeblazen, vanwege het in gevaar komen van in het verleden behaalde resultaten, veroorzaakt door de draconische bezuinigingsplannen van het huidige kabinet.
 
Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) »
De Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. In deze werkgroep hebben zich enkele tientallen mensen verenigd die zich uit belangstelling, en soms beroepsmatig, verdiepen in het voorkomen en de leefwijze van de boommarter om met deze kennis de soort beter te kunnen beschermen.
 
Vogeldagboek »
In 1999 begon Adri de Groot notities te maken van mijn tochten in de natuur over vogels, beestjes en bloemen. Zijn verhaaltjes schreef hij op in een dagboek. Veel natuurliefhebbers waren geďnteresseerd in deze notities en de vele prachtige foto’s. Zo ontstond geleidelijk www.vogeldagboek.nl. Als u zich aanmeldt op deze site, kunt u het vogeldagboek 3 á 4 keer per week toegestuurd krijgen. Tip van de redactie: Beslist de moeite waard!
 
Bomenstichting »
Een boom is buitengewoon. Imponerend – en toch kwetsbaar. Bomen zijn van grote waarde voor mensen, maar ze worden geregeld als een wegwerpartikel behandeld. De Bomenstichting biedt tegengas.