Links

Natuurverenigingen

 • It Fryske Gea »
  Provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland.
 • Staatsbosbeheer »
  beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland.
 • Natuurmonumenten »
  Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 110.000 hectare Nederland. We maken ons sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland.
 • Beekdalkoningsdiep »
  veel informatie over het Koningsdiep
 • Natuur-Bakkeveen »
  Houdt zich bezig met bescherming en ontwikkeling van de natuur rondom Bakkeveen
 • Menork »
  Stichting Vogelringstation (VRS) Menork doet onderzoek naar in het wild levende vogels.

Planten

 • Floron »
  onderzoek naar verspreiding van wilde planten in Nederland en het opstellen en uitvoeren van beschermingsplannen voor bedreigde soorten.
 • Tropische kas »
  Een kassencomplex in Beetsterzwaag waaronder een tropische kas, een oranjerie, druivenkas en ontvangstkas.
 • Fjildbiology »
  De Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) is een onafhankelijke vereniging met enthousiaste leden met passie voor de Friese natuur. Zij leveren een bijdrage aan kennisontwikkeling doormiddel van veldwerk. De veldwaarnemingen worden op systematische wijze uitgevoerd.
 • Bomenstichting »
  De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties.
 • Stinzenflora monitor »
  Overzicht van stinzenplanten en waar, wanneer ze bloeien.
 • Invasieve exoten »
  Actuele en onafhankelijke informatiesite over invasieve exoten in Nederland en Vlaanderen.

Dieren