Muskusratten

Muskusratten (Ondatra zibethicus) zijn zo groot als een konijn en leven in de buurt van water. Ze kunnen schadelijk zijn doordat ze in oevers en dijken diepe gangen graven. Ze kunnen heel goed zwemmen en eten vooral plantaardig voedsel als gras, lisdodde, riet, biezen en bieten.

 

Overzicht: Zoogdieren