14 juni 2024
Hoe staat het er voor op het broedeiland voor de visdieven?

Nu, begin juni, kunnen we meedelen dat er op bijna ieder vlot nesten van visdieven aanwezig zijn! Het is nog  lang niet vol, maar het begin is er. In totaal zijn er nu drie nesten geteld met twee eieren en was er een pulletje al uitgekomen. Op één van de vlotten hadden nijlganzen hun nest gemaakt. De eieren kwamen onlangs uit. Nijlganzen zoeken met hun kroost meteen het water op. Maar de pullen konden door de ‘veilige’
(voor de visdiefpullen) hoge rand van gaas er niet uit.  Een vrijwilliger is erheen gegaan en heeft de jonge nijlgansjes van het vlot gehaald en in het water gelaten.

We zijn blij met dit resultaat. Temeer daar de visdievenpopulatie afgelopen jaren veel verlies leed door de vogelgriep. Ieder jong telt nu!