Paardenbijter

De Paardenbijter is de talrijkste van de hier besproken soorten. Deze soort komt voor bij allerlei wateren en kan zelfs in bossen en boomwallen worden waargenomen. Met name in de nazomer is de Paardenbijter het talrijkst, in augustus en september vliegen ze bij honderden rond. De soort heeft de gewoonte om aan uiteinden van takken te gaan hangen om ‘uit te rusten’. Je kunt ze gewoon van de tak pakken omdat ze blijven zitten, hoe dicht je er ook bij komt. Het vrouwtje is makkelijk te onderscheiden van het mannetje. De lichtgekleurde vlekjes op het achterlijf zijn bij het mannetje blauw terwijl ze bij het vrouwtje bruin zijn.

Overzicht: Libellen