Ringslang

Hoewel in onze gemeente geen zeldzaamheid is de Ringslang (Natrix natrix) landelijk gezien zeer kwetsbaar. De achteruitgang heeft vooral te maken met intensivering van de landbouw, verdroging en  versnippering van de leefgebieden, verkeersslachtoffers, enz. Ook het verdwijnen van geschikte aanlegplaatsen (open stalmesthopen) spelen de dieren parten. (Rode Lijstsoort).

Het is niet altijd even duidelijk te zien maar de Ringslang is het duidelijkst te herkennen aan de oranje kleurige vlekjes achter op de kop. Water is voor de Ringslang van levensbelang. Daar vindt hij de kikkers, de visjes en salamanders die hij voornamelijk eet. De Ringslang houd van beschutte plekjes uit de wind waar zon en schaduw elkaar afwisselen. Regelmatig worden ze gezien onder, maar soms ook in, bramenstruiken. Hier liggen ze veilig. Het dier is een echte zwerver en kan grote afstanden afleggen. De Ringslang is niet giftig en volkomen ongevaarlijk

Foto: Tjeerd Geertsma

Overzicht: Reptielen