22 april 2023
Stand van zaken visdiefvlot

Er wordt hard gewerkt aan het visdiefvlot. In de werkschuur van Staatsbosbeheer. We naderen de eindfase en dan kan het ‘ te water gelaten’ worden. De eerste visdief is al vanuit Afrika gearriveerd in de Bouwespolder, dus het is ook tijd dat het vlot er binnen enkele weken ligt.
Steun ons project met een donatie. Zie www.buitenfonds.nlNamens de Wytstirns (visdief) bedankt!!

De visdief staat op de ‘rode-lijsten-soort-van-rode-lijst-vogels’. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. We kunnen de visdief helpen door bijvoorbeeld hun leefgebieden te verbeteren of te faciliteren. Visdieven zijn koloniegewijs broedende vogels van de kust en visrijke wateren in het binnenland. Bij voorkeur broeden ze op eilandjes en andere voor grondpredatoren moeilijk bereikbare plaatsen met een vrijwel kale bodem. Visdieven eten graag kleine visjes die meestal duikend bemachtigd worden, soms vanuit een biddende positie. Visdieven overwinteren langs de West-Afrikaanse kust, van Mauritanië tot Nigeria. Visdieven broeden in kolonies op rustige, spaarzame begroeide terreinen.
Visdieven komen hoofdzakelijk voor in kustgebieden, maar ook in het binnenland zijn kolonies te vinden, in waterrijke graslanden.