Tuinfluiter (Tùnsjonger)

Tuinfluiter zonder tuin
De tuinfluiter lijkt een saai vogeltje: leeft verborgen tussen struiken en struweel, heeft geen mooie tekening in het verenkleed, is zo groot als een mus en je ziet haar eigenlijk nooit. Maar zoals ieder schepsel heeft ook dit vogeltje haar bijzonderheden. Ze kan heel mooi zingen, de zang lijkt wel wat op merelzang maar dan in een snel tempo. Verder heeft ze haar naam een beetje tegen, want in tuinen kom je haar zelden tegen. Liever verblijft ze in jonge bosjes, struiken, dichte heggen langs het boerenland met hoge bomen in de buurt.

Maar ze is ook een vogel van koele plekken in ravijnen en op begroeide berghellingen op een hoogte van ongeveer 2 kilometer. Ze wil graag een koel plekje om te broeden. Het is dan ook een trekvogel. In Nederland vindt ze het koel genoeg om te broeden en in de winterperiode gaat ze naar Afrika.

Vogeltrek
De trekroute van de tuinfluiter is een zgn. cirkeltrek. Ze gaan niet langs dezelfde route heen en terug. In het najaar vliegen ze via Spanje, Portugal en Gibraltar. In het voorjaar gaat de reis via Sicilië en Italië. Best slim bedacht, want zo kunnen ze profiteren van de heersende winden op verschillende tijdstippen van het jaar.  Tijdens de trekperiode zijn er ook veel doortrekkers in Nederland te zien, afkomstig uit Duitsland of Scandinavië. Het is een fikse onderneming, de trek. Tuinfluiters zorgen ervoor dat ze hun gewicht verdubbelen van 18 naar 37 gram om zo de Sahara te kunnen overvliegen. Tuinfluiters zijn gevoelig voor het weer (net als vele andere vogels). Een zware regenval boven zee in 1991 zorgde ervoor dat er honderden tuinfluiters dood aanspoelden op een strand in Spanje.

Koekoeksjong
Eenmaal weer in ons land gaat de tuinfluiter op zoek naar een nestplek. Ze maken een nest niet al te hoog boven de grond (max. 2,5 meter hoogte) in dichte struiken. Man en vrouw maken met weinig  werk een nest, het is meestal komvormig gemaakt van dunne twijgjes en halmen. Een vrij wankel geheel. Wonderlijk genoeg is de tuinfluiter ook een waardvogel voor de koekoek. Wanneer zo’n groot koekoeksjong in dat nestje opgroeit zou je wensen dat het wat steviger is gemaakt.

Vrouwtje tuinfluiter legt meestal 4-6 eitjes die ze alleen uitbroedt. Een eventueel aanwezig koekoeksjong  eet gewoon mee.  Na 11, 12 dagen komen de jongen uit het ei en blijven nog 9-12 dagen in het nest. Daarna worden ze nog drie weken door de ouders gevoerd. Het voedsel bestaat uit insecten, larven en spinnen. Later in het jaar eten ze ook bessen en ander zacht fruit. Tuinfluiters broeden in het hele land. Het aantal blijft vrij stabiel al is er sinds 2000 een lichte daling gezien. De reden daarvoor is onbekend.

Overzicht: Vogels