Vroege glazenmaker

Ook het lichaam van de Vroege glazenmaker is bruin bij de volwassen exemplaren. Bij jonge exemplaren is de kleur bijna oranje. De Vroege glazenmaker heeft geen bruine vleugeladers waardoor de vleugels meer transparant lijken. Tevens heeft deze soort duidelijk groene ogen. Dit onderscheid in vleugel- en oogkleur verschilt duidelijk van de Bruine glazenmaker. De Vroege glazenmaker is op sommige plekken een algemene soort al zul je ze minder vaak in de eigen tuin aantreffen. In Opsterland voorkomend bij de Alde Ie en daarnaast in de Deelen. Op plekken waar vis wordt uitgezet ten behoeve van de sportvisserij, heeft deze soort het moeilijk met voortplanten. De in het water levende larven zijn een welkome voedselbron voor vissen.

Overzicht: Libellen