Zwarte zegge

In Nederland komen zo’n 60 zeggensoorten voor. Zeggen hebben een driekantige stengel die met merg gevuld is. De bloemen van deze planten zijn onopvallend. Het bovenste aartje bestaat uit mannelijke bloempjes (met meeldraden). De onderste aartjes bevatten vrouwelijk bloempjes ( met stampers). Meestal komen de mannelijke bloemen eerst in bloei en pas als het meeste stuifmeel verspreid is, begint de langere bloei van de vrouwelijke bloemen. Op deze manier wordt zelfbestuiving voorkomen. De Zwarte zegge komt vooral voor op natte, zure en voedselarme plekken zoals moerassig weiland.

Overzicht: Planten