Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Bloemenpracht op het nieuwe gedeelte van de natuurbegraafplaats te Nieuwehorne
Bloemenpracht op het nieuwe gedeelte van de natuurbegraafplaats te Nieuwehorne

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

ACTUEEL

Excursies en lezingen tot 1 september 2020 gaan niet door i.v.m. het coronavirus.

Intussen gaan we niet bij de pakken neerzitten. Er zijn andere manieren om natuurnieuwtjes met elkaar te delen!

Wij roepen u, lid of geen lid, op natuurfoto's en/of waarnemingen uit uw omgeving naar ons te sturen. Een aantal van de reacties hebben we geplaatst bij  ACTIVITEITEN.

Vanwege technische redenen worden vanaf nu alle waarnemingen en foto's geplaatst bij het NIEUWS

Wij hopen dat u veel positieve en hoopgevende natuurberichten stuurt naar onderstaand mailadres

Jet Hofstra, 06 51977451 / jethofstra9@gmail.com)

GEPLAATST:

Een sperwer met opvallende kleurringen om. (7 mei)

Een reekalfje gered. (7 mei)

Zeearend in Easterskar (18 mei)

Kwikstaart (18 mei)

Bezoek aan een dassenburcht (18 mei)

Jonge Haas  in het gras(3 juni)

Jonge ransuilen, takkelingen op - natuurlijk - een tak ( 3 juni)

Ontmoeting met een vos ( 8 juni)

Een trotse tapuit man. ( 8 juni)

Jonge eksters in de tuin (22 juli)

Over een gevonden lelie ( 25 juli)

AGENDA.

Activiteiten 2020.

21 januari: Film Leven in het veen.

Impressie van deze avond te lezen bij het nieuws

11 februari: de wespendief en de buizerd.

Dhr. René Riem Vis had veel te vertellen over de wespendief begeleid door prachtige dia's. U  leest er  meer over bij het nieuws

De volgende activiteiten zijn afgelast:         

16 mei: weidevogelexcursie de Gouden Boaiem  

6 juni : vlinders

20 juni: voedselbos excursie en lezing.(zie www.martslort.nl)

26 juni: nachtzwaluwen (zie site IVN Ooststellingwerf)


In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten georganiseerd.

Over de activiteiten in de tweede helft van 2020 hoort u later meer.

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

Ook voor de activiteiten van het bestuur is het een lastige tijd. Het vergaderen op afstand  is al ingewikkeld. Toch proberen we in te spelen op actuele gebeurtenissen in onze omgeving. Vanuit onze gedrevenheid natuur te beschermen, te stimuleren en vooral samen met anderen ervan te genieten. We houden u hier op de hoogte van actuele zaken.