Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Ransuil. Foto: Tjeerd Geertsma
Ransuil. Foto: Tjeerd Geertsma

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

Waarnemingen

Goudhaantje
Goudhaantje

Heeft u iets leuks of bijzonders gezien in de natuur? Wij stellen uw waarnemingen bijzonder op prijs! U kunt uw waarnemingen via geaflecht@gmail.com doorgeven. Liefst met een foto of filmpje, datum en plaats en bij voorkeur aanvullende informatie.

 

​Fotowedstrijd markante bomen in Opsterland

Fotowedstrijd markante bomen in Opsterland

Komt u tijdens een wandel of fietstocht in Opsterland een mooie boom tegen of kent u een boom met een verhaal, maak dan een foto en stuur die naar Natuurvereniging Geaflecht .Het gaat om bomen in de openbare ruimte, tuinen of op erven. Bomen in natuurterreinen blijven buiten beschouwing.

Via deze fotowedstrijd wil Geaflecht extra aandacht vestigen op bomen omdat ze ontzettend nuttig zijn en beeldbepalend voor het landschap, een straat of een huis. Tot 1 juli kunnen foto’s - niet groter dan 4 MB en niet meer dan 3 per persoon - ingezonden worden. Vermeldt in de e-mail uw naam en adres en de exacte plaats van de boom. De soortnaam en de vermoedelijke leeftijd van de boom noteren we ook graag. De jury bestaande uit Jet Hofstra (Geaflecht), Jan de Vries (fotograaf van o.a. LC) en Japke Weij (kunstenaar en oprichter van de Bijenbrigade), beoordeelt alleen foto’s van solitaire bomen uit de gemeente Opsterland. De prijs is een echte boom ter waarde van € 60, - . Alle foto’s zullen op de website gepubliceerd worden.

 

ACTUEEL

Dit jaar bestaat Natuurvereniging Geaflecht 40 jaar. Normaal gesproken zou dit heugelijke feit een feestje waard zijn ware het niet dat corona en de daaraan verbonden maatregelen roet in het eten gooit. Fysieke bijeenkomsten zijn nog niet toegestaan en het is ook niet te zeggen of hier op korte termijn verandering in komt. Toch streven we er naar om in de loop van dit jaar nog te kunnen stilstaan bij dit 40-jarig jubileum.

Om diezelfde reden als hierboven genoemd zijn er momenteel ook geen activiteiten. De lezingen over ooievaars en vogelzang hebben we moeten annuleren. Gelukkig is toegezegd dat de sprekers op een later tijdstip bereid zijn de lezingen alsnog te verzorgen. U houdt dit nog van ons tegoed.

De activiteiten commissie

 

Van de bestuurstafel.

Wie zich wil inzetten voor de natuur en het landschap kan actief worden binnen Geaflecht.
Wij zoeken mensen voor uiteenlopende taken. Voor het letterlijke ‘handen uit de mouwen’ werk zoeken we mensen die bijvoorbeeld nestkasten willen ophangen en controleren, vlotjes willen maken voor de zwarte stern of het verenigingsblad Geafecht willen bezorgen in hun dorp of wijk.
Geaflecht heeft ook een aantal werkgroepen die zich richten op beleidsthema’s zoals: herstel biodiversiteit, groenbeheer gemeente, de energietransitie (komst zonnevelden en windmolens)
en de veenweideproblematiek. We willen de werkgroepen versterken met mensen die begaan zijn met (één van) deze thema’s en met ons willen meedenken, meelezen en wellicht mee-
schrijven. Wil je met ons meedoen, laat het ons weten via contact