Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Bloemenpracht op het nieuwe gedeelte van de natuurbegraafplaats te Nieuwehorne
Bloemenpracht op het nieuwe gedeelte van de natuurbegraafplaats te Nieuwehorne

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

ACTUEEL

Normaal gesproken zouden we nu de agenda presenteren voor het tweede halfjaar van 2020. Nu er een 'nieuw normaal' is, moeten wij om die reden onze agenda beperken tot enkele activiteiten. Zie hieronder.

Inmiddels zijn we bezig deze website op te frissen. Er is een nieuwe rubriek bijgekomen: natuur in beeld. Hierin willen wij graag bijdragen van onze leden plaatsen. Dat kan zijn een mooie natuurfoto, een filmpje, een natuurverhaal, of foto's die tijdens excursies zijn gemaakt. Zodra de rubriek optimaal in werking is vermelden we dit. Tot zolang plaatsen we uw bijdragen onder de nieuws rubriek. Neem een kijkje, er is genoeg te lezen en te bekijken.

AGENDA.

De activiteiten (tot nu toe) die we de komende tijd organiseren:

Vogels tellen

3 oktober vindt de jaarlijkse trekvogeltelling plaats en ook wij doen mee. Naast de trekvogels speuren we ook naar andere vogels in de omgeving Ún kunt u een kijkje nemen bij het ringen van vogels door Menork.  Zie verder bij activiteiten.

Paddenstoelen excursie

Zondag 18 oktober gaan we samen met deskundigen zoeken naar bijzondere en gewone paddenstoelen. Dat doen we in het oude bos te Wijnjewoude. Komt u ook? Graag van te voren aanmelden. Zie verder bij activiteiten

Activiteiten gaan door onder voorbehoud ivm met geldende corona maatregelen. 

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

Ook voor de activiteiten van het bestuur is het een lastige tijd. Het vergaderen op afstand  is al ingewikkeld. Toch proberen we in te spelen op actuele gebeurtenissen in onze omgeving. Vanuit onze gedrevenheid natuur te beschermen, te stimuleren en vooral samen met anderen ervan te genieten. We houden u hier op de hoogte van actuele zaken.