Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Deze Zeearend in vlucht is foto van de maand geworden. Foto: Marije Geertsma
Deze Zeearend in vlucht is foto van de maand geworden. Foto: Marije Geertsma

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

Waarnemingen

Goudhaantje
Goudhaantje

Heeft u iets leuks of bijzonders gezien in de natuur? Wij stellen uw waarnemingen bijzonder op prijs! U kunt uw waarnemingen via geaflecht@gmail.com doorgeven. Liefst met een foto of filmpje, datum en plaats en bij voorkeur aanvullende informatie.

 

ACTUEEL

We hebben, zij het onder voorbehoud, enkele activiteiten gepland. Zie bij de agenda en de activiteiten voor meer informatie.

Inmiddels zijn we bezig deze website op te frissen. Er is een nieuwe rubriek bijgekomen: natuur in beeld,  bestemd voor uw waarnemingen (zie boven).

 We willen u ook attent maken op onze rubriek: Flora en Fauna. Iedere week wordt het aantal beschrijvingen van de flora en fauna in onze omgeving uitgebreid.

                                    AGENDA.

De activiteiten (tot nu toe) die we de komende tijd organiseren:

LEZING OVER OOIEVAARS    GAAT HELAAS NIET DOOR. 

                       Zie verder bij activiteiten

Op 9 februari  zal dhr. Haye Folkertsma van It Eibersthiem te Eernewoude een dia-lezing voor ons houden over het leven van de ooievaar. 

WAAROM ZINGEN VOGELS?

16 maart organiseren we een lezing over vogelzang. Vogelkenner Dick de Vos zal hierover aan de hand van het door hem geschreven  boek een lezing houden. Het belooft een vrolijke avond te worden. Kijk voor meer informatie bij de activiteiten

Activiteiten gaan door onder voorbehoud ivm met geldende corona maatregelen. 

VAN HARTE WELKOM!

 

Van de bestuurstafel.

De natuur kent geen tijd en houdt geen rekening met beperkingen door de mens opgelegd. Als bestuur van de natuurvereniging blijven we ons ook in deze lastige tijd inzetten voor o.a. biodiversiteit. Zo zijn er in Opsterland door meerdere groeperingen diverse wandelroutes ontwikkeld, fleurige ommetjes worden ze genoemd. Ook geaflecht heeft hieraan meegewerkt (Margje's reed). Tevens bemoeien we ons, gevraagd en ongevraagd, met het bomenbeleid binnen de gemeente Opsterland. We werken hierbij  samen met natuurvereniging Bakkeveen. Uitgebreide verslagen zijn voor onze leden te lezen in het verenigingsblad.