Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

Samenwerking

Natuurvereniging Geaflecht werkt nauw samen met Natuerferiening Bakkefean. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar ook op elkaars websites. Zo vindt er uitwisseling plaats van de rubrieken 'activiteiten' en 'nieuwtjes ' op beide sites van de verenigingen. Om alle activiteiten en nieuwtjes van beide verenigingen overzichtelijk bij elkaar te zien kunt u een kijkje nemen op ons gezamenlijk website: www.natuurverenigingen-opsterland.nl

 

Waarnemingen

Goudhaantje
Goudhaantje

Heeft u iets leuks of bijzonders gezien in de natuur? Wij stellen uw waarnemingen bijzonder op prijs! U kunt uw waarnemingen via geaflecht@gmail.com doorgeven. Liefst met een foto of filmpje, datum en plaats en bij voorkeur aanvullende informatie.

 

​Fotowedstrijd markante bomen in Opsterland

Fotowedstrijd markante bomen in Opsterland

Inmiddels is de inzendtermijn van de fotowedstrijd Geaflecht voorbij. Er zijn 34 prachtige foto's binnengekomen. Aan de jury nu de taak om hier een winnaar uit te selecteren. Door vakantie perikelen duurt de beoordeling wat langer dan redelijkerwijs verwacht mag worden.

Begin augustus komt de uitslag en wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. We willen u hiervan toch even op de hoogte brengen.

 

ACTUEEL

Het lijkt er op dat het Corona virus op zijn retour is. De maatregelen tegen het verdere verspreiden van het virus worden op het moment van schrijven versoepeld. En het lijkt er op dat we steeds meer kunnen overgaan naar ons gewone doen. Ook bij de mensen van de activiteiten commissie begint het weer te kriebelen. Hoewel het niet met zekerheid is te zeggen gaan we er vanuit dat in ieder geval volgend jaar weer lezingen en excursies op poten kunnen zetten. We gaan hard aan de slag om voor onze leden en andere belangstellenden een gevarieerd, leerzaam en genoeglijk programma te organiseren. Maar ook dit jaar kunnen we al wat (buiten) activiteiten aanbieden zij het op beperkte schaal. Zo hebben we op 2 oktober de internationale trekvogeltelling en op 17 oktober de traditionele paddenstoelen excursie. Zie voor meer informatie bij activiteiten ,

Blijf deze site en de activiteiten rubriek in de gaten houden!

De activiteiten commissie

 

Van de bestuurstafel.

Wie zich wil inzetten voor de natuur en het landschap kan actief worden binnen Geaflecht.
Wij zoeken mensen voor uiteenlopende taken. Voor het letterlijke ‘handen uit de mouwen’ werk zoeken we mensen die bijvoorbeeld nestkasten willen ophangen en controleren, vlotjes willen maken voor de zwarte stern of het verenigingsblad Geafecht willen bezorgen in hun dorp of wijk.
Geaflecht heeft ook een aantal werkgroepen die zich richten op beleidsthema’s zoals: herstel biodiversiteit, groenbeheer gemeente, de energietransitie (komst zonnevelden en windmolens)
en de veenweideproblematiek. We willen de werkgroepen versterken met mensen die begaan zijn met (één van) deze thema’s en met ons willen meedenken, meelezen en wellicht mee-
schrijven. Wil je met ons meedoen, laat het ons weten via contact