Boommarter (Beamotter)

Een boommarter (Martes martes) is moeilijk te onderscheiden van een steenmarter. Ze zijn allebei 40-50 cm lang en hebben een staart van 25 cm. Marters hebben een grijsbruine vacht en een grote, witte keelvlek. De vacht van een boommarter is iets geliger en de keelvlek is iets kleiner dan die van een steenmarter. Ook de neus is donkerder dan die van de steenmarter. Een boommarter kan voorkomen in bossen met oude eiken en andere oude bomen. Soms wonen ze ook op zolders van huizen, net als de steenmarter. De boommarter komt in Opsterland minder vaak voor dan de steenmarter, maar wordt zo nu en dan toch wel eens gezien. Boommarters eten vooral vogels, konijnen en muizen, maar soms ook wel eieren, insecten, bessen en andere vruchten.

Overzicht: Zoogdieren