Mol

Mollen (Talpa europea) leven onder de grond. Ze komen het meest voor in losse, humusrijke grond waarin ook veel wormen zitten en waar de grondwaterstand niet te hoog is. De mol komt in Opsterland nog veel voor. Ze eten regenwormen, insecten, larven van insecten, spinnen, jonge muizen, slakken en slakke-eieren. Mollen zijn vaak niet welkom in een tuin omdat ze molshopen maken. Toch zijn ze heel nuttig. Ze eten insecten die schadelijk zijn voor de (moes)tuin en het gras. Bovendien verbeteren ze de structuur van de grond.

Overzicht: Zoogdieren