4 maart 2024
Nestkasten

Wist u dat nestkasten in de middeleeuwen werden gebruikt ten behoeve van de mens? De van klei vervaardigde potten met een kleine opening werden aan kasteel- en kerkmuren gehangen. Om te voorkomen dat vogels in de gebouwen zouden komen en met hun lawaai en uitwerpselen de boel gingen verstoren. Ook werden de vogelpotten gebruikt om vogeltjes te vetmesten en deze dan als lekkere snack te veroberen.

Nesten en huizen
Kijk, dan hebben we toch wat geleerd in al die eeuwen. Het is niet  verkeerd dat de mens zich wat bescheidener opstelt. Ooit woonden wij ook in grotten en holen. Mogelijk hebben we van de vogels afgekeken dat je ook op een andere manier kunt wonen door zelf een nest te maken.

nestkasten-controle-2024-4

Zo kon de mens zich verspreiden over de aarde en hun ‘nesten’ steeds mooier maken. Met als gevolg dat heden ten dage de mensenhuizen niet meer geschikt zijn voor medebewoning van vogels. Hermetisch afgesloten, dakpannen zonder ruimte eronder, alles strak geïsoleerd. De nestkasten worden nu verheven tot dé geschikte vogelwoning. Opgeleukt met allerlei kleurtjes en voorzien van overbodige “rode pannen” dakjes, raampjes met luiken en andere tierlantijnen. Het lijkt de vogels niet te storen, ze maken er sowieso gebruik van.

Nodig
Over het algemeen kunnen vogels nog steeds prima voor zichzelf zorgen, mits er maar voldoende struiken, bomen met holen en spleten (oude bomen dus), en vooral voedsel aanwezig is. En daar schuurt het, want wij mensen hebben in onze expansiedrang nogal wat ruimte nodig. Vogels vertrekken en plaagbeesten (voor de mens) nemen die plekken in. Denk maar aan de eikenprocessierups. Hebben we dus toch die vogels weer nodig voor ons eigen comfort….want wat eten die graag rupsen, vooral eikenprocessierupsen.

De drie V’s
Toch zijn nestkasten in deze tijd geen overbodige luxe. We bootsen hiermee als het waren de holtes in de bomen na. En laten we eerlijk wezen, er is nu eenmaal woningnood onder de vogels. Zolang de natuur niet op orde is met voldoende Voedsel, Veilige plekken en daarmee  Voorplantingsvoorwaarden (de bekende drie V’s) is er werk aan de winkel.

Daarom dus die nestkasten. Daarom gaat ons N-team (nestkastenteam) jaarlijks langs de  door hen geplaatste nestkasten voor onderhoud en reinigen. Wij hangen ze op voor de vogels, maar ook vlinders, vleermuizen en insecten zoeken graag een goed plekje in de voor hen geschikte nestkasten.

Resultaten dit jaar
Er zijn 106 kasten schoongemaakt, waarvan 52 bezet zijn geweest (door koolmezen, pimpelmezen en 1 bonte vliegenvanger). Dat is te zien aan een duidelijk aanwezige  nestkom. De andere kasten zijn gebruikt als slaapplaats, zichtbaar aan de uitwerpselen en veertjes etc,  en zónder een nestkom. De crew, bestaande uit Tjeerd, Wieberen, Harm, Romke, Jet en Jelle heeft (in wisselende samenstelling)  in twee dagen tijd deze klus geklaard. Naast het schoonmaken betrof dat ook het repareren van 14 vernielde nestkasten (waarvan 7 vervangen zijn door nieuwe), het fotograferen en rapporteren .  Bij veel kasten was de invliegopening vergroot door o.a. spechten. Deze gaten zijn middels een metaalplaatje-met invliegopening-  verkleind, zodat de mezen geen last hebben van inregenen en het een extra drempel is voor roofdieren met slechte bedoelingen. Dit jaar hadden we 15 van dergelijke plaatjes ter beschikking wat veel te weinig bleek te zijn. Volgend jaar zijn er zeker nog 50-60 extra nodig.  Het blijkt ieder jaar een zinvolle klus te zijn, waar een ieder veel voldoening uit haalt. Dit alles onder bezielende leiding van coach Tjeerd Geertsma.

Met handige materiaalwagen
Dáár is een nestkast
Coach T. Geertsma
Ook dit zat in een nestkast