Parelamaniet

De Parelamaniet (Amanita rubescens) is samen met de Vliegenzwam (Amanita muscaria) één van de meest voorkomende amanieten in Opsterland. Het is een middelgrote plaatjeszwam die je kunt vinden in voedselarme loof- en naaldbossen.
Ze zijn goed te herkennen aan de rozebruine hoed die bedekt is met talrijke bleekgrijze tot rozegrijze plakjes. Het vlees geeft, in tegenstelling tot de minder algemene amanieten zoals de Grauwe amaniet (Amanita excelsa) en de Panteramaniet (Amanita pantherina), een roodachtige verkleuring.

Eetbaar maar goed verhitten.

Overzicht: Paddenstoelen