Spitsmuizen

Spitsmuizen hebben een spitsere snuit dan andere muizen en een zijde-achtig velletje. Er zijn verschillende soorten spitsmuizen. In Opsterland komen vooral bosspitsmuizen en huisspitsmuizen voor.

Bosspitsmuizen (Sorex araneus) komen vooral voor in de vochtige kruidlaag van wegbermen, slootkanten, struikgewas en bossen met veel ondergroei. Ze komen niet vaak voor in stedelijke omgevingen. De oren van een bosspitsmuis zijn meer verborgen dan de oren van de huisspitsmuis. De huisspitsmuis (Crocidura russula) leeft meestal in de buurt van mensen: bijvoorbeeld tussen stapels stenen en dakpannen, ruige hoekjes in de tuin en houtsingels. Hun oren zijn veel duidelijker zichtbaar dan de oren van de bosspitsmuis. Spitsmuizen eten insecten, spinnen, wormen, slakken, planten en hazelnoten. Zelf worden ze opgegeten door uilen. Veel andere roofdieren houden niet van spitsmuizen, omdat er zo’n stank uit hun geurklieren komt. Ze maken een hoog piepend geluid en maken hun nest zowel in als boven de grond.

Overzicht: Zoogdieren