Steenmarter (Stienmurd)

De steenmarters (Martes foina) is zo groot als een poes en heeft een grijsbruine vacht en een witte gevorkte keelvlek. Driehoekige kop met een roze neus. Leven overwegend alleen. Marters krijg je zelden te zien, omdat ze vooral ’s nachts leven.  De Steen marter is een echte cultuurvolger die het goed doet in de omgeving van mensen. Ze leven in een kleinschalig landschap in de buurt van menselijke bebouwing. ’s Zomers in holle bomen en flinke nestkasten, ’s winters onder daken, in spouwmuren of in kruipkelders. Ze veroorzaken wel eens schade aan kabels en leidingen van geparkeerde auto’s. In Opsterland wordt de steenmarter de laatste jaren steeds vaker gesignaleerd.
Steenmarters eten naast muizen, ratten,vogels en eieren ook insecten en vruchten. Vaak verraden loopsporen wanneer er een Steenmarter in de buurt is. De sporen van deze martersoort heeft vijf tenen en trekt tijdens het lopen zijn nagels niet in zoals de huiskat doet. De nagelafdrukken zijn dus altijd te zien. De sporen staan niet keurig op een rijtje. Dit komt door de typische sprongen waarmee de Steenmarter zich voortbeweegt.

Overzicht: Zoogdieren