10 november 2023
Geaflecht wint LF2028 prijs Zuidoost-Fryslân

Natuurvereniging Geaflecht te Gorredijk heeft met het project ‘Broedeiland voor de Wytstirns’ de LF2028-prijs in de regio Zuidoost-Fryslân gewonnen. De vereniging wil op een enthousiaste manier de natuur in de eigen omgeving onder de aandacht brengen.

Bestuurslid Romke Oosterbaan heeft donderdag de bijbehorende cheque van €2028 in ontvangst genomen uit handen van gebiedsgedeputeerde Eke Folkerts, voorzitter van de Adviescommissie regio Zuidoost-Fryslân.

Bestuurslid Oosterbaan krijgt de cheque uit handen van gebiedsgedeputeerde Folkerts

Natuurvereniging Geaflecht in Gorredijk heeft zo’n 400 leden. Het project ‘Broedeiland voor de Wytstirns’ is een voorbeeld van haar activiteiten. De visdieven (Wytstirns in het Fries) trekken in het voorjaar graag naar de Bouwespolder, vlakbij Terwispel, om te foerageren en te broeden. De afgelopen decennia doet de soort dit in kleine en wisselende aantallen. Op dit moment zijn er te weinig natuurlijke nestplaatsen, als enige nadeel van de Bouwespolder. Verder voldoet het gebied met zijn visrijke voedselplaatsen aan alles wat de visdief nodig heeft.

Vlotjes
In het verleden waren er in dit gebied al kleine drijvende vlotjes die visdieven met groot succes hebben gebruikt. Vrijwilligers van Geaflecht leggen nu samen met Staatsbosbeheer een groter broedeiland aan om zo ruimte te maken voor meer broedparen. In juni 2023 heeft dit project een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns ontvangen.

De jury wil met deze prijs Geaflecht aanmoedigen om nog meer mensen, of misschien zelfs meer scholen, te kunnen bereiken met een lesprogramma rondom het nieuwe broedeiland. De LF2028-Bonusprijs is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. bron www.drachtstercourant.nl