Veldmuizen

Veldmuizen (Microtus arvalis) komen voor in open, droog cultuurland als wegbermen, dijken, spoorwegtaluds, slootkanten en graslanden. De veldmuis is een woelmuissoort en is vooral ’s nachts actief. Ze leven in uitgebreide gangenstelsels onder de grond en hebben een relatief korte staart.

Overzicht: Zoogdieren