18 maart 2023
Verslag van lezing stinzenplanten

lezing-Stinzenplanten3-768x1086

Lezing op 14 maart 2023
Een zaaltje in Gorredijk, een redelijk aantal mensen en een gedreven, humoristische spreekster: het recept voor een geslaagde avond.

Betty Kooistra vertelde over wat zij liefkozend ‘Stinzenblomkes’ noemde. Een benaming die overigens is uitgevonden door Jacob Botke (1877-1939). Waarvan akte. Aan de hand van vele, prachtige foto’s zagen we op het grote scherm de lente voorbijkomen. Betty’s anekdotes waren informatief, prikkelend en zo nu en dan hilarisch.

Onder de naam Stinzeblomkes blijken veel bollen, knollen en wortelplanten te vallen. Naast de sneeuwklokjes, narcissen en wilde tulpen, zijn daar ook de winterakoniet, het Haarlems klokkenspel (toch een vrolijke naam voor een plantje wat waarschijnlijk in Haarlem werd ontdekt), daslook, kievitsbloemen, aronskelk, en zo gingen we nog even door. Over de winterakoniet vertelde Betty dat deze met hulp van mieren zich verspreidde.

Aan het zaad kleefde nl. een klein bolletje, wat mierenbrood wordt genoemd. Daar zijn mieren dol op. In hun ijver nemen ze het mee en eten het broodje smakelijk op. Het zaadje blijft achter en daar komt weer een akoniet uit. Meerdere planten hebben dit mierenbrood. Naast deze Stinzenplanten bestaan er ook nog planten die als ‘bij goed’ bekend zijn. Zoals blauwe druifjes (kuifdruifje), lelietjes der dalen, maarts viooltje en meerdere.

Er zal vast een wetenschappelijke reden voor zijn dat diverse planten niet bij de groep horen. Aan hun schoonheid kan het niet liggen. En zo waren er nog diverse kennisverhalen waardoor je met andere ogen kijkt naar die bijzondere voorjaarsbodes. Een fijne avond, met dank aan een zeer enthousiaste en onderhoudende Betty Kooistra. Op 15 april a.s. (10.00 uur) volgt er een excursie naar Martenastate te Cornjum. Betty geeft aldaar een rondleiding en vertelt niet alleen over de planten, maar ook over de geschiedenis van het park.