Viervlek

De Viervlek is waar te nemen van 24-04 tot 12-09 en is ook weer zeer talrijk in Opsterland. De Viervlek is gemakkelijk te herkenen omdat hij zoals zijn naam al zegt, 4 zwarte vlekken op de vleugels heeft. Zo heeft deze soort een zwart pterostigma en bij de vleugelknoop heeft hij ook een zwarte vlek. Het borststuk en het achterlichaam zijn bruinig van kleur. Op het achterlichaam heeft hij langs de zijkanten opvallend gele vlekjes op ieder sigment. Deze gele vlekjes vervagen als de libel ouder wordt. De mannetjes en de vrouwtjes zijn precies gelijk. Alleen de achterlijfaanhangsels verschillen iets van vorm. De Viervlek kan in twee vormen in Opsterland voorkomen. Zo heeft de vorm praenubila grotere zwarte vlekken op de vleugels dan de nominaat vorm. Een gemakkelijk te herkenen soort!

Overzicht: Libellen