Vink (Skelfink)

Het mannetje kennen wel eigenlijk allemaal wel, een bont gekleurd vogeltje ter grootte van een mus: grijsblauw op de kop en in de nek, zwart voorhoofd, kastanjebruin op borst en rug. Het vrouwtje wordt echter minder snel als vink herkend. Het vrouwtje is als geheel meer olijfkleurig. Beide geslachten zijn echter in de vlucht duidelijk te herkennen aan de opvallende witte staartveren en vooral de witte vlek op de schouders. Een wat onopvallend gekleurd vogeltje met een duidelijk opvallende witte vleugstreep is dus onmiskenbaar een vrouwtjesvink. Bekend is de zogenaamde ‘vinkenslag’. De bekende krachtige, melodieuze zang die in een slag eindigt. Algemeen in bossen, tuinen en parken. Gedeeltelijk trekvogel, maar ’s winters toch talrijk foeragerend rond voederplaatsen.

Overzicht: Vogels