5 juli 2023
Update Visdiefvlot

Het vlot voor de visdief (wytstirns) ligt inmiddels twee maanden in het water.  Via leden van Geaflecht en eigen waarnemingen krijgen we regelmatig informatie over de stand van zaken. Er zijn de laatste tijd in totaal 7 paartjes visdieven gesignaleerd bij en op het vlot, maar of ze er broeden is nog niet te zien. Wie er wel ging nestelen was een koppel nijlganzen. Het leek alsof ze  serieus aan het broeden waren. Maar van de een op de andere dag was het stel met of zonder kroost weer verdwenen. Of deze gasten van invloed zijn geweest op de visdieven is niet bekend. 

Enkele dagen geleden kregen we te horen dat er een visdief op de hoekpaal zat én dat op het vlot, achter een buis eentje lag. Wie weet gaan ze alsnog broeden. Er zijn sowieso minder visdieven dan andere jaren. Waarschijnlijk heeft de populatie visdieven te maken gehad met vogelgriep, waardoor veel slachtoffers zijn gevallen.

Voor het vervolg van ons project : “Broedeilanden voor de wytstirns” hebben wij voor een deel van de kosten subsidie aangevraagd bij het Iepen Mienskipsfûns en dit is tot onze vreugde toegekend. Het resterende bedrag proberen we via aanvragen en de lopende actie crowdfunding bijeen te krijgen. Wilt u meedoen, kijk  dan op www.buitenfonds.nl

Het betekent in elk geval dat we verder kunnen met het realiseren van het broedeiland, wat zal bestaan uit in totaal 4 vlotten. We zijn blij dit najaar weer aan de slag te kunnen met het bouwen, samen met Staatsbosbeheer. Intussen zal Staatsbosbeheer een informatiebord maken over de vlotten en de wytstirns, wat ter zijner tijd in de Bouwerspolder wordt geplaatst. Daarop komt ook een gedicht, geschreven door Klaas Jager, ter ere van de wytsirns. U kunt het gedicht hier alvast lezen.

Wytstirns

Eins is de wytstirns

krektallyk as de skries

gjin echte Fries


de wytstirns is in nomade

swellewjukken drage him oeral troch de loft

as in wiere master fan de romte

sylt er sûnder dralen en skoft

fan’t iene nei’t oare kontinint


al folgjend de skittering fan’t wetter

fan de seeën, de plassen en de sleatten

dêr’t fan dy lytse skobskitterfiskjes yn swimme

dy’t wytstirnsen oe sa graach frette


nee, in wytstirns hat gjin betingsten

 foar him bestean gjin hurde grinzen

oerwinterje yn Mauretanië makket ‘m blier

dy jiertiid hjir is him te kâld en skier


mar sa gau ‘t de maitiid hjir begjint

him nei ús wetterrike kontreien ropt

fleant er blynwei de seeën wer oer 

wer’t it begjin leit fan syn nei aventoer.

Overzicht: nieuws