Watervleermuizen

Watervleermuizen (Myotis daubentonii) zijn iets groter dan dwergvleermuizen. Ze hebben een lichte buik en als ze vliegen lijken hun vleugels lang en smal.
Ze komen voor in de buurt van beschutte waterpartijen als vijvers, kleine vaarten en langzaam stromende riviertjes. In Opsterland komen ze in de buurt van het Ald Djip voor.
In de zomer leven watervleermuizen (Myotis daubentonii) vooral in holle bomen en in spleten onder bruggen. Voor de winter zoeken ze een bunker, fort, of ander soort kelder.
Ze eten dansmuggen, langpootmuggen, vlinders en kevers die dicht boven het water vliegen.

 

Overzicht: Zoogdieren