Wezel (Wezeling)

De wezel (Mustela nivalis) is de kleinste marterachtige (11-24 cm en een staart van 6 cm). Een wezel wordt ook wel overdag gezien. Opvallend zijn de witte buik, de boogvormige sprongen en het regelmatige rechtop zitten.

Een wezel komt in veel verschillende gebieden voor: bossen, weilanden, akkers en zelfs in de buurt van bebouwingen. Als er maar schuilmogelijkheden zijn: heggen, houtwallen en ruigten. In Opsterland komt de wezel ook voor, maar gaat wel in aantal achteruit. De wezel heeft veel ‘last’ van de hermelijn, die trouwens ook in aantal achteruit gaat. Hun eten bestaat voor 86% uit muizen, die ze tot diep in hun holletje kunnen achtervolgen. Verder eten ze ook wel eens een konijn, haas of vogel.

Overzicht: Zoogdieren