Flora & Fauna Opsterland

Visdiefvloet
Het vlot voor de visdief (wytstirns) ligt inmiddels twee maanden in het water.  Via leden van Geaflecht en eigen waarnemingen krijgen we regelmatig informatie over de stand van zaken. Er zijn de laatste tijd in totaal 7 paartjes visdieven gesignaleerd bij en op het vlot, maar of ze er broeden is nog niet te zien.

Nachtzwaluwen, Appelscha
De nachtzwaluw is een schemeractieve vogel. Zijn zang is een bevreemdend, trillend geluid. Het is dermate typisch dat het de makkelijkste manier is om een nachtzwaluw te ontdekken; je moet vooral goed luisteren. Het is een enigszins mechanisch getril, van variabele intensiteit, dat hij na zonsondergang zittend vanaf een uitkijkpost ten gehore brengt. In de vlucht heeft de nachtzwaluw een zachte maar scherpe roep, die regelmatig herhaald wordt om contact te leggen met soortgenoten.

De nachtzwaluw vliegt vooral in het donker, waarbij de vlucht geruisloos en mot-achtig is. Overdag ligt de vogel stil op de grond en vertrouwt hij op zijn verenkleed met schutkleuren als camouflage. Hierdoor is de soort moeilijk te zien en moet men geluk of de juiste kennis hebben om er een waar te nemen.

Appelvink in de tuin
De appelvink is een zangvogel uit de familie van de vinkachtigen. Het is de enige vertegenwoordiger van het geslacht Coccothraustes. De appelvink is te herkennen aan zijn typische roep, zijn forse bouw, de witte vleugelvelden en de witte eindband op zijn staart.

De grote bonte specht
De grote bonte specht is een vogel uit de familie van de spechten. Het is een talrijke en wijdverbreide standvogel in een groot deel van het Palearctisch gebied. Hier broedt hij in bossen en allerlei cultuurlandschappen. De grote bonte specht zoekt zijn voedsel in vrijwel alle vegetatielagen.

Visdiefvlot
Nieuwe visdiefvlotjes in de Bouwespolder.

Dit zijn vlotjes om visdieven een veilige broedplek te bieden. Visdieven zijn de meest algemene sterns die in ons land voorkomen. Deze ranke vogels broeden in kolonies aan de kust en in visrijke wateren in het binnenland. Ze broeden het liefst op eilandjes, omdat ze dan het veiligst zijn voor predatoren, zoals vossen.

Geaflecht: YouTube Kanaal